Auteursrecht
Artikel

De naburige rechten hebben hun tijd gehad

Bernt Hugenholtz

Download article
243 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 De naburige rechten hebben hun tijd gehad Bernt Hugenholtz Prof. mr. P.B. Hugenholtz is hoogleraar recht van de intellectuele eigendom, Universiteit van Amsterdam, en redacteur van dit blad. Dit korte essay is een bewerking van een voordracht op 2 november 2018 gehouden bij de Vereniging voor Auteursrecht. We zijn er de afgelopen 25 jaar geleidelijk aan gewend geraakt, maar laten we er in dit herdenkingsnummer geen doekje...
Auteursrecht 2018 / 6
1
Inhoud 2018 / 6
25 jaar Wet op de naburige rechten
2
Ten geleide
‘A je to!’ 25 jaar Wet op de naburige rechten
Stef van Gompel
3
Artikel
Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief
Gerrie Heevel
4
Artikel
De naburige rechten hebben hun tijd gehad
Bernt Hugenholtz
5
Artikel
Related rights in United States law
Daniel Gervais
6
Artikel
25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden
Rob van Dongen, Vanessa Henneman, Paul Solleveld, Alfredo dos Santos Gil en Roland Wigman
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 27 augustus 2018, Rutten/RF Mediaproducties
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (ktr.) 23 augustus 2018, Eiseres/Keijzer Holland
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (ktr.) 12 juni 2018, Eiser/Rijksuniversiteit Groningen
10
Actualiteiten
Actualiteiten
11
Agenda
Agenda