Auteursrecht
Artikel

The article formerly known as 13

Dirk Visser

Download article
79 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20193 The article formerly known as 13 Dirk Visser Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE in Leiden en advocaat te Amsterdam Visser, Schaap Kreijger. Artikel 17, voorheen artikel 13, is het bekendste en meest omstreden artikel van de DSM-richtlijn.1 Velen waren tegen omdat het een uploadfilter, censuur en het einde van het vrije internet zou betekenen. Anderen waren vóór omdat hiermee eindelijk de value gap zou worden gedicht...
Auteursrecht 2019 / 3
1
Inhoud 2019 / 3
2
Ten geleide
Richtlijn; normen en waarden in digitale tijden
Marcel de Zwaan
3
Artikel
The article formerly known as 13
Dirk Visser
4
Artikel
WIPO omroepverdrag: weg ermee? Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz, ‘De naburige rechten hebben hun tijd gehad’, AMI 2018, afl. 6
Alfredo dos Santos Gil
5
Jurisprudentie
Nr. 5 - HR 29 maart 2019, Dijkstra/De 4 Jaargetijden
m.nt. J.J.C. Kabel
6
Jurisprudentie
Nr. 6 - Rb. Amsterdam 12 december 2018, ABMD c.s. v. Buma/Stemra
m.nt. W.J. Brants
7
Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 februari 2019, Dutch FilmWorks/Ziggo c.s.
m.nt. J.S. Bierens en G.J. Zwenne
8
Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019, Weduwe/ Café-restaurant Expo-Madrid