Auteursrecht
Ontwikkelingen & Actualiteiten

Download article
147 Ontwikkelingen Actualiteiten Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten Op 16 mei 2019 is een voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten voor advies bij de Raad van State aanhangig gemaakt. Voorontwerp Implementatiewet richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt in consultatie Op 17 mei is de Richtlijn EU 2019790 inzake aute...
Auteursrecht 2019 / 4
1
Artikel
Artikel 14 DSM-richtlijn: Werken van beeldende kunst in het publieke domein
Hanneke Holthuis en Vincent van den Eijnde
2
Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Oost-Brabant / 13 maart 2019, Allgeier/GAC
m.nt. H. Struik
3
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland 9 januari 2019, Mangohouten tafelblad
4
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (vzr.) 23 mei 2019, Druppies/Gevavi
5
Ontwikkelingen & Actualiteiten
6
Inhoud 2019 / 4
7
Artikel
Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)
Stefan Kulk en Peter Teunissen