Auteursrecht
Inhoud 2018 / 6

25 jaar Wet op de naburige rechten

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zwaan voorzitter, mr. W.J. Brants, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. P.B. Hugenholtz, prof. mr. J.J.C. Kabel, mr. K.J. Koelman, mr. N. van Lingen, mr. S.C. van Loon, mr. V. Rörsch, prof. dr. M.R.F. Senftleben. A M I tijdschrift voor auteurs-, media- e...
Auteursrecht 2018 / 6
1
Inhoud 2018 / 6
25 jaar Wet op de naburige rechten
2
Ten geleide
‘A je to!’ 25 jaar Wet op de naburige rechten
Stef van Gompel
3
Artikel
Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief
Gerrie Heevel
4
Artikel
De naburige rechten hebben hun tijd gehad
Bernt Hugenholtz
5
Artikel
Related rights in United States law
Daniel Gervais
6
Artikel
25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden
Rob van Dongen, Vanessa Henneman, Paul Solleveld, Alfredo dos Santos Gil en Roland Wigman
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 27 augustus 2018, Rutten/RF Mediaproducties
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (ktr.) 23 augustus 2018, Eiseres/Keijzer Holland
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (ktr.) 12 juni 2018, Eiser/Rijksuniversiteit Groningen
10
Actualiteiten
Actualiteiten
11
Agenda
Agenda