of filter op
994 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2024 / 2

Inhoud 2024 / 2

PDF
Auteursrecht 2024 / 2

Editorial
Tadáá… Tadáá… Datáá…: 25 jaar Databankenwet

PDF
Auteursrecht 2024 / 2

Artikel
Van databankindustrie naar data-economie: 25 jaar Databankenwet

PDF
Auteursrecht 2024 / 2

Artikel
Auteursrecht en de AI Act nader beschouwd

PDF
Auteursrecht 2024 / 2

Jurisprudentie
Nr. 2 - Gerecht EU 27 september 2023, Valve Corporation/Europese Commissie

PDF
Auteursrecht 2024 / 2

Rechtspraak in het kort
HvJ EU 23 november 2023, Telia Finland

PDF
Auteursrecht 2024 / 2

Rechtspraak in het kort
HvJ EU 27 april 2023, TB/Castorama Polska en Knor

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Inhoud 2024 / 1

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

In Memoriam
In Memoriam Antoon Quaedvlieg (1958-2024)

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Editorial
Verdergaan als hologram?

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Artikel
Werkt de mijnwerk opt-out voor mijn werk?

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Artikel
Live blokkering van sport- en andere live-evenementen

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Artikel
Tunes & jingles. De contractspraktijk bij herkenningsmelodieën van omroepen

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Artikel
Werk en bewerking. Een analyse naar aanleiding van de arresten in de zaak Philips/Lidl

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - Hof Arnhem-Leeuwarden (vzr.) 2 mei 2023, Brein/Ziggo II

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Rechtspraak in het kort
Hof ’s-Hertogenbosch 11 juli 2023, Appellante/ Geïntimeerden

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 21 juni 2023, Snurk/Faro c.s.

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 15 november 2023, Eiser/Universal

PDF
Auteursrecht 2024 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Zeeland-West-Brabant 10 mei 2023, Impliciete Toestemming/Klapbord

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Inhoud 2023 / 4

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Editorial
Lachtaks?

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Artikel
Is het bewerkingsrecht Europees geharmoniseerd?

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Artikel
Inspireren of parasiteren: ontleningskunst en de ‘pastiche’-uitzondering

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Jurisprudentie
Nr. 7 - HvJ EU 25 mei 2023, AKM/Canal+

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 - HvJ EU 30 april 2023, Blue Air

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - HR 7 juli 2023, Philips/Lidl

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - Rb. Gelderland 30 augustus 2023, Eiser/ Stichting Pieterpad en NIVON

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 30 mei 2023, BSR/DPG

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 7 maart 2023, Anne Frank Fonds/ Anne Frank Stichting

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 5 april 2023, VAAAM/EEN Media c.s.

PDF
Auteursrecht 2023 / 4

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2023

PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Inhoud 2023 / 3

Inhoud 101 Editorial Open Access: we zijn er bijna – maar tegen welke prijs 132 m.nt. Sophie van Loon Bernt Hugenholtz 103 Artikelen Generatieve AI – Is de tijd rijp voor een AI-heffing die inkomsten oplevert voor menselijke makers Recent...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Editorial
Open Access: we zijn er bijna – maar tegen welke prijs?

E D I TO R I A L Open Access: we zijn er bijna – maar tegen welke prijs Bernt Hugenholtz Open access OA is inderdaad een belangrijk beginsel  – vooral in de wereld van de wetenschap, waar kennisoverdracht centraal staat en exclusiviteit taboe is...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Artikel
Generatieve AI – Is de tijd rijp voor een AI-heffing die inkomsten oplevert voor menselijke makers?

ARTIKEL Generatieve AI – Is de tijd rijp voor een AI-heffing die inkomsten oplevert voor menselijke makers Martin Senftleben Met de evolutie van generatieve AI-systemen zijn algoritmische producties op literair en artistiek gebied zo goed geword...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Artikel
Recente auteursrechtelijke rechtspraak van het EHRM: een tussenbalans

ARTIKEL Recente auteursrechtelijke rechtspraak van het EHRM: een tussenbalans Fatiya Munkaila In de schaduw van het Europese Hof van Justitie heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich in het afgelopen decennium zeven keer ­uitgelat...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Jurisprudentie
Nr. 5 - Hoge Raad 27 januari 2023, Stichting Brein/NSE

J U R I S P R U D E N T I E n r. 5 Nr. 5  Stichting BreinNSE Hoge Raad 27 januari 2023 IEF 21206 ECLI:NL:HR:2023:94 Mededeling aan het publiek, aansprakelijkheid van tussen­ personen, actievepassieve rol. Dit is het vooralsnog laatste arrest van ...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - Hof Amsterdam 13 december 2022, Roddelpraat

J U R I S P R U D E N T I E n r. 6 Nr. 6  Roddelpraat Hof Amsterdam 13 december 2022 IEF 21144 ECLI:NL:GHAMS:2022:3522 Inzake 1 appellant sub 1, wonende te woonplaats 1, 2. appellant sub 2, wonende te woonplaats 2, appellanten, advocaten mr. R...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Rechtspraak in het kort
Hof Den Haag 31 januari 2023, Turntoestellen

Onder eindredactie van prof. mr. P.B. Hugenholtz en mr. P. Teunissen Hof Den Haag 31 januari 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:142 Turntoestellen 2  De zaak in het kort De zaak in het kort 1.1 In deze zaak hebben JFS c.s. diverse vorderingen ingesteld jeg...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Rechtspraak in het kort
Hof Den Haag 29 november 2022, Waterballonvullers

2  De zaak in het kort 1.1  Tinnus c.s. meent dat verweerster inbreuk heeft gemaakt op haar octrooi door verhandeling van een water­ballon­ vuller. De rechtbank heeft geoordeeld dat het octrooi niet geldig is. Het hof komt tot de conclusie dat het...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 24 november 2022, eiseres/ Picnic

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Amsterdam ktr. 24 november 2022 IEF 21119 ECLI:NL:RBAMS:2022:7151 eiseresPicnic Picnic heeft op grote schaal gebruik gemaakt van het portret van een werkneemster voor reclamedoeleinden, onder meer op bestelbusje...
PDF
Auteursrecht 2023 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 16 februari 2023, Carnavalslied

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Zeeland-West-Brabant vzr. 16 februari 2023 IEF 21249 ECLI:NL:RBZWB:2023:1078 Carnavalslied Eiser vordert een inbreukverbod vanwege het gebruik van zijn werk in een carnavalslied. De voorzieningenrechter oordeelt...
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Inhoud 2023 / 2

Inhoud 53 Editorial Kunstmatige intelligentie: de opmars voorbij 85 Stef van Gompel 66 Artikelen 93 Caroline de Vries 55 96 De DSA en de DSM-richtlijn: hoe verhoudt de lex generalis zich tot de lex specialis Niet Bern maar Brussel: ass...
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Editorial
Kunstmatige intelligentie: de opmars voorbij

E D I TO R I A L Kunstmatige intelligentie: de opmars voorbij Stef van Gompel Auteurs, met name uit de tekst- en beeldhoek, zien in deze AI-systemen directe concurrentie en vrezen voor verlies aan broodwinning. Maar ook andere sectoren worden ge...
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Artikel
De DSA en de DSM-richtlijn: hoe verhoudt de lex generalis zich tot de lex specialis?

ARTIKEL De DSA en de DSM-richtlijn: hoe verhoudt de lex generalis zich tot de lex specialis Caroline de Vries We staan aan de vooravond van de inwerkingtreding van de Digital Services Act, die onder andere de aansprakelijkheid en zorgvuldigheids...
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Artikel
Niet Bern maar Brussel: assimilatie en reciprociteit tussen RAAP en VITRA

ARTIKEL Niet Bern maar Brussel: assimilatie en reciprociteit tussen RAAP en VITRA Mireille van Eechoud De vraag hoe traditionele reciprociteitsbepalingen uit het internationale auteursrecht ­uitgelegd moeten worden in het licht van EU recht tree...
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Artikel
Tariefafspraken door en voor (creatieve) zzp’ers: lente uit Brussel?

ARTIKEL Tariefafspraken door en voor creatieve zzp’ers: lente uit Brussel Paul Kreijger Op 7 februari 2023 presenteerde de Autoriteit Consument en Markt ACM een nieuwe versie van haar Leidraad tariefafspraken zzp’ers, in navolging van de in sept...
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - HR 31 maart 2023, Kwantum c.s./Vitra

Hoge Raad 31 maart 2023 IEF 21332 ECLI:NL:HR:2023:508 ARREST In de zaak van 1. KWANTUM NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, hierna: Kwantum Nederland, 2. KWANTUM BELGI
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof Den Haag 11 oktober 2022, Ferrari/ Kitcar Collection

Hof Den Haag 11 oktober 2022 IEF 21015 ECLI:NL:GHDHA:2022:1995 FerrariKitcar Collection Door een te koop aangeboden zelfbouwauto of “kitcar” wordt inbreuk gemaakt op merk- en auteursrechten van Ferrari met betrekking tot haar Daytona Spyder. Het h...