of filter op
935 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Inhoud
Inhoud 2022 / 4

Inhoudsopgave
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Editorial
Terugblik 2022

PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Artikel
Polen is plotseling de verdediger van de Europese grondwet. Een beschouwing over de zaak Polen/ Europees Parlement

PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Artikel
Poland vs European Parliament and Council (case C-401/19) – an important clarification of the interaction between Article 17 of the DSM Directive and the fundamental rights of the Charter

PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 • HvJ EU 26 april 2022, Republiek Polen/ Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 9 december 2021, DGV/SEARCH

PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 20 april 2022, T.O.M./Prijskiller

PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2022

PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Inhoud 2022 / 3

Inhoud 133 Editorial De Dataverordening: een rivier die de andere kant op stroomt 162 Cyril van der Net 135 Artikelen De beëindiging van muziekexploitatieovereenkomsten m.nt. Sophie van Loon en Lauren Power 179 Alleen maar een vorm voor ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Editorial
De Dataverordening: een rivier die de andere kant op stroomt?!

E D I TO R I A L De Dataverordening: een rivier die de andere kant op stroomt Cyril van der Net De Tonlé Sap is een rivier in Cambodja. Die rivier verbindt het Tonlé Sapmeer met de rivier de Mekong bij de plaats Phnom Penh. In de rivier voltrekt...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Artikel
De beëindiging van muziek-exploitatieovereenkomsten

ARTIKEL De beëindiging van muziekexploitatieovereenkomsten Iris Houben en Dirk Visser Deze bijdrage gaat over de verschillende manieren waarop muziek-exploitatie­ overeenkomsten kunnen worden beëindigd. Dat is een ingewikkeld onderwerp dat de la...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Artikel
Alleen maar een vorm voor de vorm? Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht

ARTIKEL Alleen maar een vorm voor de vorm Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht Evert Neppelenbroek In het huidige art. 2 lid 3 Aw wordt aan de overdracht en het verlenen van een exclusieve l...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Artikel
Groot recht, Klein onrecht?

ARTIKEL Groot recht, Klein onrecht Marcel de Zwaan Het onderscheid tussen groot en klein recht is onduidelijk en niet auteursrechtelijk van aard.1 Tariefverschillen bij openbaarmaking van hetzelfde werk onder de ene of de andere noemer zijn in d...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - HvJ EU 24 maart 2022, Austro-Mechana/Strato en Hof Den Haag 22 maart 2022, HP/SONT

J U R I S P R U D E N T I E n r. 6 Nr. 6  Austro-MechanaStrato en HPSONT Hof van Justitie van de EU 24 maart 2022 IEF 20616 ECLI:EU:C:2022:217 C-43320 en Hof Den Haag 22 maart 2022 IEF 20614 C09561257 HA ZA 18-1035 HvJ EU, Austro-MechanaStrato: H...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - Hof ’s-Hertogenbosch 22 november 2021, Masterboxen

Hof ’s-Hertogenbosch 22 november 2021 IEF20384 ECLI:NL:GHSHE:2021:3547 Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 9 f...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 16 november 2021, Schaap/Gemeente Amsterdam

Onder eindredactie van mr. dr. C.B. van der Net en mr. M.R. de Zwaan Hof Amsterdam 16 november 2021 IEF 20385 ECLI:NL:GHAMS:2021:3766 SchaapGemeente Amsterdam 1. Feiten 3.2  appellante is kunstenares. In 2008 heeft de gemeente appellante en twee...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 19 november 2021, Foto Markthal Rotterdam

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Amsterdam 19 november 2021 IEF 20419 ECLI:NL:RBAMS:2021:6721 Foto Markthal Rotterdam Fotograaf is rechthebbende op de foto ‘Markthal Rotterdam’. Gedaagde heeft een eenmanszaak met als activiteiten reisorganisati...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland (vzr.) 9 juni 2022, Brein/Ziggo II

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Midden-Nederland vzr. 9 juni 2022 IEF 20771 ECLI:NL:RBMNE:2022:2198 BreinZiggo II De voorzieningenrechter oordeelt dat Ziggo niet kan worden verplicht waarschuwingsbrieven van BREIN door te sturen aan diens klan...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 3 december 2021, Fotograaf/Gedaagde

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Rotterdam 3 december 2021 IEF 20394 ECLI:NL:RBROT:2021:12032 FotograafGedaagde Eiser is fotograaf. Gedaagde drijft een een­ manszaak gespecialiseerd in luchtfotografie. Eiser vordert dat gedaagde wordt ver­ oord...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Inhoud 2022 / 2

Inhoud Editorial 73Grondrechteninflatie 105 Peter Teunissen 75 Artikelen De playlists van Spotify
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Editorial
Grondrechteninflatie

Peter Teunissen Het lijdt geen twijfel dat zich in de afgelopen decennia een expansie van grondrechten heeft voorgedaan. Een breed scala aan sociale, economische en culturele belangen kan inmiddels rekenen op grondrechtelijke bescherming. Het Han...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
De playlists van Spotify − Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten?

Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten ARTIKEL De playlists van Spotify Bernt Hugenholtz Op grond van art. 7 lid 1 WNR vallen onder het vergoedingsrecht voor ‘secundair gebruik’ alle moge...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
‘Een populair gezelschapsspel’: wie zijn de makers van een filmwerk?

ARTIKEL ‘Een populair gezelschapsspel’: wie zijn de makers van een filmwerk Roland Wigman Aanleiding voor dit artikel is de aanpassing van artikel 45d lid 2 Auteurswet in 2021.1 Sedert 7 juni 2021 geeft het tweede lid van artikel 45d Auteurswet ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Varia
Voorontwerp Wet wijziging auteurscontractenrecht

VA R I A Voorontwerp Wet wijziging auteurscontractenrecht Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2022 een voorontwerp van wet tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie gepubliceerd. Directe aanleiding voor d...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - HR 12 december 2021, SENA/Organisatoren Dance Events

Hoge Raad 12 december 2021 IEF 20328 ECLI:NL:HR:2021:1668
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 2 februari 2022, Brein/Ziggo

J U R I S P R U D E N T I E n r. 5 Nr. 5  BreinZiggo Rechtbank Midden-Nederland vzr. 2 februari 2022 IEF 20509: ECLI:NL:RBMNE:2022:297 Brein vordert dat Ziggo wordt veroordeeld tot het doorsturen van waarschuwingsbrieven aan haar klanten die via...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, Rubik kubus

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. P.B. Hugenholtz en mr. P. Teunissen Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021 IEF 20088 ECLI:NL:GHARL:2021:6712 Rubik kubus
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2021, Appellant/ geïntimeerden

overeenkomst van geldlening tussen V.O.F. appellant Autoruiten en autoaccessoires hierna: de vof en geïntimeerde 1 opgesteld. In deze overeenkomst van geldlening staat dat een bedrag van € 78.604,- te vermeerderen met 4 rente in maandelijkse termi...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 3 november 2021, Nikki Amsterdam/Nomenta

4 De feiten
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 17 december 2021, Ex-werknemer/ Coolblue

PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam (vzr.) 5 november 2021, Architect/ Evides

heid van de door Evides na de zitting overgelegde laatste ontwerptekeningen die, zoals gesteld is door Evides, bedoelde wijzigingen bevatten, zijn deze niet afgebeeld in dit vonnis. Evides hoopt dat het ontwerp in het najaar van 2021, na goedkeuri...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding − De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand

ARTIKEL Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand Roma Leuyerink Het is iets meer dan dertig ja...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Inhoud 2022 / 1

Inhoud Editorial 1 Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen Stef van Gompel Artikelen 3 Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen 24 Nr. 1 • HvJ EU 22 juni 2021, YouTube en Cyando, m.nt. J...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Editorial
Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen

E D I TO R I A L Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen Stef van Gompel Muziekrechten die als zoete broodjes over de toonbank gaan: wie had dat een aantal jaren geleden kunnen beden­ ken De grootschalige online piraterij ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Artikel
Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen

ARTIKEL Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen Stef van Gompel, Luna Schumacher en Martin Senftleben ‘Web harvesting’ is het proces waarbij een web crawler – een gespecialiseerd computer­ programma – wordt ingezet...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Artikel
Privacyrecht in een piratenwereld: de Lycos/ Pessers-toets 17 jaar na dato

ARTIKEL Privacyrecht in een piratenwereld: de LycosPessers-toets 17 jaar na dato Marijn Kingma In 2003 ontdekte postzegelhandelaar Pessers dat er op een website van members.lycos.nl teksten waren geplaatst waarin hij werd beschuldigd van oplicht...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 22 juni 2021, YouTube en Cyando

J U R I S P R U D E N T I E n r. 1 Nr. 1  YouTube en Cyando Hof van Justitie van de EU 22 juni 2021 IEF 20039 ECLI:EU:C:2021:503 C-68218 en C-68318 Auteursrecht en platformaansprakelijkheid. Videodeelplatforms en platforms voor het hosten en del...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU 6 oktober 2021, Top System SA/België

J U R I S P R U D E N T I E n r. 2 Nr. 2  Top System SABelgië Hof van Justitie van de EU 6 oktober 2021 IEF 20242 ECLI:EU:C:2021:811 C
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 17 december 2021, Martin Garrix/ Spinnin Records en MusicAllStars Management

Hoge Raad 17 december 2021 IEF 20407 ECLI:NL:HR:2021:1923 Arrest In de zaak 2001155 eiser, wonende te woonplaats, EISER tot cassatie, verweerder in het incidentele cassatieberoep, hierna: eiser, advocaat: S.M. Kingma, tegen 1. SPINNIN RECORDS B....
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland 22 december 2021, VVZBI/KVK

Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2021 IEF 20423 ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 VVZBIKVK Kan de Kamer van Koophandel KVK zich jegens gebruikers van het handelsregister beroepen op een haar toekomend databankenrecht Nee. De KVK is geen databankproduc...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Inhoud 2021 / 4

Inhoud 177 Editorial Rechtspraak in het kort 228 Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021, Atlantic Marell Boats Artikelen 230 Rb. Amsterdam vzr. 9 maart 2021, Epica c.s. Centertainment c.s. Berend Jan Drijber 233 Jaaroverzicht 2021 Over passen...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Editorial
Over passend inkomen en investeringen gesproken

E D I TO R I A L Over passend inkomen en investeringen gesproken Stef van Gompel Wat verbaast, is het gemak waarmee het Hof deze monetaire componenten in zijn uitspraak betrekt, zonder zich ogenschijnlijk af te vragen wat dit betekent voor de pr...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Artikel
ACM maakt ruimte voor tariefafspraken voor zzp’ers … maar hoe precies?

ARTIKEL ACM maakt ruimte voor tariefafspraken voor zzp’ers
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Artikel
Tol der vaagheid: een richtlijn voor ontleningskunst

ARTIKEL Tol der vaagheid: een richtlijn voor ontleningskunst Marcel de Zwaan Nadat door de Nederlandse wetgever jarenlang vergeefs is gepleit voor de invoering van een fair use exceptie,1 heeft Pictoright in eigen kring het recht in eigen hand g...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 - HvJ EU / 17 juni 2021, Mircom/Telenet

Hof van Justitie van de EU 17 juni 2021 IEF 20033 ECLI:EU:C:2021:492 C-59719 – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door J. Schmoll als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde, – de Europese Comm...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - HvJ EU / 3 juni 2021, CV-Online/Melons

Hof van Justitie EU 3 juni 2021 IEF 20021 ECLI:EU:C:2021:434 C
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021, Atlantic/ Marell Boats

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. dr. S.J. van Gompel en mr. M.R. de Zwaan Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021 IEF 19978 ECLI:NL:GHARL:2021:5053 AtlanticMarell Boats Opheffingskortgeding auteursrechtelij...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 9 maart 2021, Epica c.s./ Centertainment c.s.

RECHTSPRA AK IN HET KORT 4 AUTEURSRECHT 2021 230 Rechtbank Amsterdam vzr. 9 maart 2021 IEF 19829 ECLI:NL:RBAMS:2021:1041 Epica c.s.Centertainment c.s. Kort geding over een geschil tussen een band en haar voormalige bandleden tegen platenmaatsch...