of filter op
963 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2019 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 18 oktober 2018, Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

23 Nr. 2.  Bastei Lübbe GmbH Co. KG Michael Strotzer Hof van Justitie van de Europese Unie AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20191 gelet op de opmerkingen van: – Bastei Lübbe GmbH Co. KG, vertegenwoordigd door B. From...
PDF
Auteursrecht 2019 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR / 8 juni 2018, Pearson

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20191 Nr. 3  Pearson 34 3  Beoordeling van het middel 3.1  In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Hoge Raad 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:856 Normtabellen psychologische te...
PDF
Auteursrecht 2019 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (vzr.) 19 november 2018, TVS/Revo

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20191 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. P.B. Hugenholtz en prof. mr. J.J.C. Kabel databankrechten waarbij wordt gesteld dat de inbreuk heeft plaatsgevonden via
PDF
Auteursrecht 2019 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel 17 oktober 2018, Fiftytwoways Limited en Bitten B.V./Multi Smart

41 In de door de vzr. genoemde Hejduk-zaak ging het om een claim van een in Oostenrijk woonachtige fotograaf, die een inbreukverbod van de Oostenrijkse rechter vroeg met betrekking tot foto’s van gebouwen op een onbeperkt toegankelijke website va...
PDF
Auteursrecht 2019 / 1

Actualiteiten
Actualiteiten

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20191 wordt wel gehanteerd dat het werk niet zo voor de hand liggend mag zijn, dat iemand onafhankelijk van de maker tot precies hetzelfde werk had kunnen komen. 4.3.  Ter beantwoording s...
PDF
Auteursrecht 2019 / 1

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2018

43 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20191 JAAROVERZICHT 2018 THEMANUMMERS Panoramavrijheid 2018-1 25 jaar Wet op de naburige rechten 2018-6 TEN GELEIDE S.J. van Gompel ‘A je to’ 25 jaar Wet op de naburige ­rechten 2018-...
PDF
Auteursrecht 2019 / 1

Inhoud 2019 / 1

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20191 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Inhoud 2018 / 6
25 jaar Wet op de naburige rechten

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Ten geleide
‘A je to!’ 25 jaar Wet op de naburige rechten

235 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Ten geleide ‘A je to’ 25 jaar Wet op de naburige rechten Stef van Gompel Dr. S.J. van Gompel is universitair docent aan het Instituut voor Informatierecht IViR en redacteur van...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Artikel
Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 236 Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief Gerrie Heevel Mr. G.J. Heevel is senior rechter in de rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amste...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Artikel
De naburige rechten hebben hun tijd gehad

243 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 De naburige rechten hebben hun tijd gehad Bernt Hugenholtz Prof. mr. P.B. Hugenholtz is hoogleraar recht van de intellectuele eigendom, Universiteit van Amsterdam, en redacteur...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Artikel
Related rights in United States law

245 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Related rights in United States law Daniel Gervais Prof dr. D.J. Gervais is professor of Information Law, in particular trade and investment related aspects of the information ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Artikel
25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 252 25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden Sinds 25 jaar beschermt de Wet op de naburige rechten WNR prestaties van uitvoerende kunstenaars, zoals muzikanten en acteurs, fon...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 27 augustus 2018, Rutten/RF Mediaproducties

257 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van dr. S.J. van Gompel en mr.V. Rörsch AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Inbreuk auteursrechten Met het kortstondig zichtbaar zijn van deze enkele link is geen sprak...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (ktr.) 23 augustus 2018, Eiseres/Keijzer Holland

257 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van dr. S.J. van Gompel en mr.V. Rörsch AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Inbreuk auteursrechten Met het kortstondig zichtbaar zijn van deze enkele link is geen sprak...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (ktr.) 12 juni 2018, Eiser/Rijksuniversiteit Groningen

259 Rechtbank Overijssel ktr. 12 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3065 IEF 17933 Eiser Rijksuniversiteit Groningen Eiser was als universitair docent in dienst van de RUG van 1 september 2014 tot 1 september 2015. In die periode bewerkte hij twee be...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Actualiteiten
Actualiteiten

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Echter, ook als zou worden aangenomen dat eiser rechthebbende is op de persoonlijkheidsrechten, zou hem dat in deze procedure niet baten. Hoewel aan eiser kan worden toegegeven dat ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Agenda
Agenda

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Echter, ook als zou worden aangenomen dat eiser rechthebbende is op de persoonlijkheidsrechten, zou hem dat in deze procedure niet baten. Hoewel aan eiser kan worden toegegeven dat ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Inhoud 2018 / 5

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Ten geleide
AI in AMI. Auteursrecht en kunstmatige intelligentie

171 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Ten geleide AI in AMI Auteursrecht en kunstmatige intelligentie Marcel de Zwaan Mr. M.R. de Zwaan is advocaat te Amsterdam Bremer De Zwaan en voorzitter van de redactie van di...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Artikel
Disentangling deep learning and copyrights

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 172 Disentangling deep learning and copyrights 1 Jean-Marc Deltorn J.P. Deltorn is PhD-cand. at Strasbourg University, France. Artificial intelligence AI tools are at the heart o...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Artikel
De bescherming van deep learning-systemen door het intellectuele eigendomsrecht. Een reactie op Jean-Marc Deltorn

179 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 De bescherming van deep learningsystemen door het intellectuele eigendomsrecht Een reactie op Jean-Marc Deltorn Remy Chavannes Mr. R.D. Chavannes is advocaat te Amsterdam Brink...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 12 - HvJ EU 7 augustus 2018, Nordrhein-Westfalen/Renckhoff

183 Jurisprudentie Nr. 12  Nordrhein-WestfalenRenckhoff Hof van Justitie van de Europese Unie 7 augustus 2018, zaak C 16117, ECLI:EU:C:2018:634 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 griffier: R. 
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - HR 19 januari 2018, DC/Forax

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Stel dat iemand een internetplatform zou gaan exploiteren waarop derden films kunnen uploaden en het platform ‘opzettelijk’ en ‘met winstoogmerk’ ‘intervenieert’ door ze te indexere...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 14 - Hof Amsterdam 6 februari 2018, Anne Frank Stichting/Anne Frank-Fonds

197 Nr. 14  Anne Frank Stichting Anne Frank-Fonds Hof Amsterdam 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:395 Tentoonstellen in Anne Frank Huis van drie brieven van Otto Frank is openbaarmaking. De tentoonstellingsexceptie van artikel 23 Aw is niet va...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - Geschillencommissie Auteurscontractenrecht 27 juli 2018, Soof 2

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 spraak van vóór het Ashby-arrest van het EHRM, kunnen grondrechten het recht van eerste publicatie in de weg staan. Hof Amsterdam 8 juli 1999, AMI 19997, p. 116-120 Anne Frank Fonds...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 22 juni 2018, Gamejournalistiek

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van Prof. mr. J.J.C. Kabel en prof. dr. M.R.F. Senftleben regelingen voor knipsels staat vermeld: “De sectie CLIP
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Hof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018, Newsconnection/BREIN

217 len van Villamedia kan niet zonder meer worden afgeleid dat VillaMedia een algemene volmacht aan CLIP heeft afgegeven, noch dat specifiek voor het onderhavige artikel toestemming was verleend. Om die reden kan er niet van uit worden gegaan da...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 6 juli 2018, Van der Leeden mandwerk/Gebroeders De Boon

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 2.15.11.  Grief 6 hangt met het bovenstaande samen en behoeft daarom geen bespreking meer. 2.16. Grief 7, op de wijze waarop deze grief thans is geformuleerd, ziet slechts op vragen...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, Siemens/Airopack Technology Groep

229 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 het volgende mee te delen en te verzoeken aangevuld met het relevante artikelnummer: Inbreuk – Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden Rechtbank Zeeland-WestBrabant 20 juni 2018, IE...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Agenda
Agenda

233 4.6  wijst het overigens gevorderde af, behoudens de veroordelingen onder 4.8 en 4.9 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Agenda Boekaankondiging Binnenkort verschijnt bij deLex, prof. mr. Peter Blok, ‘Echte rec...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

In Memoriam
Gerard Mom

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 In Memoriam Gerard Mom Op 21 juli 2018 is onverwachts overleden onze oud-redacteur Gerard Mom. Gerard was vanaf het begin, naast zijn werk als medewerker aan de faculteit der recht...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Inhoud 2018 / 4

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Artikel
Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

127 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie Mireille van Eech...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Artikel
De panacee voor tekst- en datamining

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 134 De panacee voor tekst- en datamining Hans Osinga Mr. H. Osinga is werkzaam bij Infinitas Learning. Europa wil tekst- en datamining ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek b...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Artikel
Content censorship and Council carelessness - Why the Parliament must safeguard the open, participative web 2.0

139 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Content censorship and Council carelessness – Why the Parliament must safeguard the open, participative web 2.0 1 Martin Senftleben M.R.F. Senftleben Ph.D is Professor of Inte...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - Advies 3/15 van het HvJ EU 14 februari 2017, Verdrag van Marrakesh

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Jurisprudentie Nr. 10 Verdrag van Marrakesh Advies 315 van het Hof van Justitie van de Europese Unie 14 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:114 De sluiting van het Verdrag van Marrakesh...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - HR 4 mei 2018, TMG Landelijke Media B.V. / De Staat der Nederlanden

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Nr. 11  TMG Landelijke Media B.V. De Staat der Nederlanden Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:677 158 De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor TMG mede door...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Rechtspraak in het kort
HvJEU 19 april 2018, MEO/Autoridade da Concorrencia

163 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. K.J. Koelman en mr. N. van Lingen Hof van Justitie van de Europese Unie 19 april 2018, zaak C-52516, ECLI:EU:C:2018:270 MEO Autoridade da Concorrência
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 15 mei 2018, Diwar S.R.L., Workware B.V./4udesigned B.V., Deco Holding B.V.

165 merkbaar is alleen een rol speelt bij het kartelverbod uit artikel 101 VWEU. S ­ ommige mededingingsbeperkende gedragingen zoals prijsafspraken zijn altijd m ­ erkbaar, vanwege hun naar aard mede­ dingingsbeperkende strekking.1 Betreft het ee...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Actualiteiten
Actualiteiten

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Actualiteiten niet in om een standpunt in eerste lezing vast te stellen. Het voorstel van het JURIcomité voor vaststelling van een standpunt van het Europees Parlement in eerste le...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Inhoud 2018 / 3

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Artikel
Leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening: Signed, Sealed & (almost) Delivered

95 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 De Leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening: Signed, Sealed almost Delivered Coen Brouwer Mr. C.J.E. Brouwer is als trainee wetgevingsjurist werkzaam bij het Ministerie van J...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Artikel
Waar het wringt: zoekmachines en hyperlinks als mededeling aan het publiek

103 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 Waar het wringt: zoekmachines en hyperlinks als mededeling aan het publiek Gijs van Til G. van Til is masterstudent Informatierecht en projectonderzoeker bij het Instituut voor...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Artikel
In memoriam mr. S. Gerbrandy 1914-2018

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 In memoriam mr. S. Gerbrandy 1914-2018 Met Sjoerd Gerbrandy is een van de markantste auteurs­ echtco­ yfeeën van de twin­ igste eeuw heengegaan. r r t Hij studeerde rechten aan de V...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Jurisprudentie
Nr. 9 - Rb. Rotterdam 21 februari 2018 NVZ c.s./Videma

111 Jurisprudentie Nr. 9  NVZ c.s.Videma Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1037 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 1 De procedure 1.1.  Het verloop van de procedure blijkt uit: – het tussenv...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 15 januari 2018, Stichting tot behoud van de oldtimer caravan/Constructam Caravan Club

119 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 op een vergoeding voor de gebruikte foto. CCC heeft echter nergens op gereageerd. Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. W.J. Brants en dr. S.J. van Gompel 1.4.  D...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 28 maart 2018, Just Brands/Çak Textile

121 van de Stichting de foto heeft gemaakt, waarmee de foto “toegerekend” kan worden aan de Stichting r.o. 5. De kantonrechter had hier eigenlijk artikel 8 Aw moeten toepassen, maar het resultaat is hetzelfde. Nu de Stichting geen toestemming hee...