of filter op
994 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Artikel
Driestappentoets en panoramavrijheid. In botsing bij het prominent gebruik van werken in reclame

19 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 Driestappentoets en panoramavrijheid In botsing bij het prominent gebruik van werken in reclame Antoon Quaedvlieg Prof. mr. A.A. Quaedvlieg is hoogleraar privaatrecht, in het ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 25 januari 2017, OTK/SFP (Poolse Filmmakers)

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 26 Jurisprudentie gelet op de opmerkingen van:
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - GiEA Curaçao 11 december 2017, Persbureau Curaçao/Ultimo Noticia

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 32 Nr. 2  Persbureau CuraçaoUltimo Noticia krant wijst er op dat de foto’s van eiser niet zijn naam vermelden enof zijn gewaarmerkt. Voorts is door Ultimo Noticia naar voren gebra...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam 9 augustus 2017, Striker Lucian

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 36 Nr. 3  Striker Lucian1 Het uiterlijk van een champion kan door speler worden aangepast door middel van door Riot Games Groep verkochte “skins”. Rechtbank Amsterdam 9 augustus ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Amsterdam 6 december 2017, Max Verstappen c.a.

39 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 4.18.  Daarbij geldt wel op grond van het voorgaande dat, naar het oordeel van de rechtbank, bij het begroten van de hoogte van die schade aansluiting moet worden gezocht bij om...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Noord-Holland 29 maart 2017 en Rb. Noord-Holland 29 november 2017 (Zense/Leskracht)

45 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. J.J.C. Kabel en mr. N. van Lingen Rechtbank Noord-Holland, 29 maart 2017, nr. C15246065 H ZA 16-465 tussenvonnis, Rb. No...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Actualiteiten
Actualiteiten

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 46 eindvonnis 2.8.  Nu de rechtbank vooral door de wijze van procederen van Leskracht niet in staat wordt gesteld een redelijke vergoeding vast te stellen, ziet de rechtbank aanlei...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Jaaroverzicht
2017

47 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 JAAROVERZICHT 2017 TEN GELEIDE De redactie Afscheid 2017-2, p. 67-68 M.R. de Zwaan Copyright Reform: too little too slow 2016-62017-1, p. 3-4 M.R. de Zwaan Spoor zoeken.Ten gel...
Auteursrecht 2017 / 6

Inhoud 2017 / 6

Auteursrecht 2017 / 6

Actualiteiten
Actualiteiten

Auteursrecht 2017 / 6

Agenda
Agenda

PDF
Auteursrecht 2017 / 6

Artikel
De Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online contentdiensten

191 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20176 De Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online contentdiensten Emile Schmieman Mr. E. Schmieman is Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Ko...
PDF
Auteursrecht 2017 / 6

Artikel
Rethinking Normal Exploitation: Enabling Online Limitations in EU Copyright Law

197 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20176 Rethinking Normal Exploitation: Enabling Online Limitations in EU Copyright Law João Pedro Quintais1 Dr. J.P. Quintais is postdoctoral researcher at the Institute for Informa...
PDF
Auteursrecht 2017 / 6

Jurisprudentie
Nr. 16 - HR 6 oktober 2017, Imation/Stichting de Thuiskopie

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20176 206 Jurisprudentie Nr. 16  ImationStichting de Thuiskopie Hoge Raad 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2569 Recht op terugbetaling teveel betaalde thuiskopieheffing op grond van onver...
PDF
Auteursrecht 2017 / 6

Rechtspraak in het kort
Apnormal/Punch Out Battles | The Alphabet Game | Holland Vormgevers/Noach Outdoor | Stichting Leenrecht/Gemeente Barneveld

213 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20176 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van S.J. van Gompel en N. van Lingen Vzr. Rechtbank Rotterdam 6 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:6976 ApnormalPunch Out Battles Ond...
Auteursrecht 2017 / 5

Inhoud 2017 / 5

Auteursrecht 2017 / 5

Actualiteiten
Actualiteiten

Auteursrecht 2017 / 5

Agenda
Agenda

PDF
Auteursrecht 2017 / 5

Artikel
Spoor zoeken. Ten geleide bij dit aan Jaap Spoor gewijde nummer

163 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20175 Spoor zoeken Ten geleide bij dit aan Jaap Spoor gewijde nummer Marcel de Zwaan Mr. M.R. de Zwaan is partner bij Bremer De Zwaan te Amsterdam en voorzitter van de redactie va...
PDF
Auteursrecht 2017 / 5

Artikel
De gestage groei van merk en werk revisited - Het EFTA Gerechtshof effent het pad voor een harde scheidslijn tussen het merkenrecht en culturele creaties in het publieke domein

165 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20174 De gestage groei van merk en werk revisited Het EFTA Gerechtshof effent het pad voor een harde scheidslijn tussen het merkenrecht en culturele creaties in het publieke domein ...
PDF
Auteursrecht 2017 / 5

Artikel
Het einde van de Auteurswet nadert. Veertig jaar harmonisatie van het auteursrecht in Europa (1977-2017)

177 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20174 Het einde van de Auteurswet nadert. Veertig jaar harmonisatie van het auteursrecht in Europa 1977-2017 Bernt Hugenholtz Prof. mr. B.P. Hugenholtz is hoogleraar aan de Univers...
PDF
Auteursrecht 2017 / 5

Rechtspraak in het kort
Verstappen/Picnic | Edgar Davids/Riot Games | MergenMetz/Cozzmoss | X/Drankgigant

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20175 182 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van J.J.C. Kabel en M.R. de Zwaan Rechtbank Amsterdam 6 september 2017, IEF 17082 ECLI:NL:RBAMS:2017:6395 VerstappenPicnic Het gebrui...
PDF
Auteursrecht 2017 / 4

Artikel
De VCP vs de rechter

139 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20174 De VCP vs de rechter Olga Meijer Mr. O. Meijer is zelfstandig gevestigd jurist en musicus. Sinds 1999 is zij secretaris van de VCP. Dit artikel is op persoonlijke titel gesch...
PDF
Auteursrecht 2017 / 4

Jurisprudentie
Nr. 14 - HvJ EU 14 juni 2017, Pirate Bay

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20174 146 Arrest Jurisprudentie
PDF
Auteursrecht 2017 / 4

Jurisprudentie
Nr. 15 - Hof Amsterdam 30 mei 2017, Vrolijke Kabouters en Pret Piraat/Studio 100

153 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20174 Nr. 15  Vrolijke KaboutersPret Piraat tegen Studio 100 Hof Amsterdam 30 mei 2017, zaaknr. 200.155.93401, IEF 16835 2. Feiten De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2...
PDF
Auteursrecht 2017 / 4

Rechtspraak in het kort
Heks'nkaas: Levola/European Food Company en Levola/Smilde

159 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20174 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van K.J. Koelman en S.C. van Loon Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4384 LevolaEuropean Food Company en Hof ArnhemLee...
Auteursrecht 2017 / 4

Inhoud 2017 / 4

PDF
Auteursrecht 2017 / 3

Actualiteiten
Actualiteiten

137 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20173 Actualiteiten Benoeming Marcel de Zwaan Van de website van het CvTA: Met ingang van 1 juli 2017 is de heer mr. M.R. Marcel de Zwaan voor een periode van vier jaar benoemd tot ...
PDF
Auteursrecht 2017 / 3

Agenda
Agenda

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20173 138 Agenda Nationaal Auteursrechtcongres Op 20 september 2017 vindt het Nationaal Auteursrechtcongres plaats in the College Hotel in Amsterdam. Tijdens het dit congres worden alle ...
PDF
Auteursrecht 2017 / 3

Artikel
Het auteurscontractenrecht in de softwarebranche - De billijke vergoeding bij open source software en de status van sublicenties na herroeping van een hoofdlicentie

111 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20173 Het auteurscontractenrecht in de softwarebranche De billijke vergoeding bij open source software en de status van sublicenties na herroeping van een hoofdlicentie Julian Eck ...
PDF
Auteursrecht 2017 / 3

Jurisprudentie
Nr. 13 - HvJ EU 26 april 2017, Filmspeler

125 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20173 Jurisprudentie Stichting Brein tegen Jack Frederik Wullems, tevens handelend onder de naam
PDF
Auteursrecht 2017 / 3

Rechtspraak in het kort
Van Huut/CRI Residence Amstelveen | ITV/TVCatchup II

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20173 134 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van S.J. van Gompel en C.B. van der Net Hof Amsterdam 21 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:927 Van Huut hierna XCRI Residence Amstelveen...
PDF
Auteursrecht 2017 / 3

Artikel
Toezicht op collectieve beheersorganisaties in de steigers

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20173 116 Toezicht op collectieve beheersorganisaties in de steigers Wynand Brants Mr. W.J. Brants, LL.M BA is raadadviseur, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Veil...
Auteursrecht 2017 / 3

Inhoud 2017 / 3

PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Actualiteiten | Agenda
Actualiteiten | Agenda

105 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 Actualiteiten Brief aan de Eerste Kamer over het richtlijnvoorstel auteursrechten in de digitale markt Bij brief van 20 december 2016 met kenmerk 160395u geeft de vaste commis...
PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Ten geleide
Afscheid

67 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 Afscheid De redactie neemt met veel dank voor zijn bijdrage aan AMI afscheid van Jaap Spoor. De bijzondere waarde van zijn inbreng illustreren wij graag met onderstaande overdr...
PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Ten geleide
Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg?

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 80 Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg M. Caspers Mr. M. Caspers is onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht IViR van de Universiteit van Amster...
PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Actualiteiten
In memoriam Noor Mout-Bouwman (1943-2017)

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 108 In memoriam Noor Mout-Bouwman 1943-2017 Het overlijden van Noor MoutBouwman op 3 april jl. was voor velen van ons een verdrietig bericht. Zeker voor de oudere leden van de aut...
PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Jurisprudentie
Nr. 11 - HvJ EU 16 november 2016, Soulier en Doke

87 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 Jurisprudentie Nr. 11  Soulier en Doke Hof van Justitie van de Europese Unie Derde kamer 16 november 2016, zaak C-30115, ECLI:EU:C:2016:878 gezien de stukken en na de terechtzi...
PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Jurisprudentie
Nr. 12 - HvJ EU 16 maart 2017, AKM/Zürs.net

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 94 Nr. 12 AKMZürs.net Hof van Justitie van de Europese Unie Achtste kamer 16 maart 2017, C-13816, ECLI:EU:C:2017:218 Kabeldoorgifte via klein kabelnet. Binnen en buiten ontvangstge...
PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Ten geleide
Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen

69 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 Niet zomaar een slapstick: Charly Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen S.J. van Gompel Dr. S.J. van Gompel is universitair docent aan het Instituut voor Informa...
PDF
Auteursrecht 2017 / 2

Rechtspraak in het kort
Rechtspraak

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20172 102 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van J.J.C. Kabel en M.R. de Zwaan Rechtbank Zeeland-WestBrabant 1 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:890 Freedisclaimer Misleidend aan...
Auteursrecht 2017 / 2

Inhoud 2017 / 2

PDF
Auteursrecht 2017 / 1

Actualiteiten
Actualiteiten

AMIbinnenwerk20171 09-03-2017 11:43 Pagina 61 63 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 62016 en 12017 zaak SonyMcFadden zie elders in dit nummer.1 McFadden is een ondernemer in Duitsland die gratis Wi-Fi aanbood om klanten ...
PDF
Auteursrecht 2017 / 1

Agenda
Agenda

AMIbinnenwerk20171 09-03-2017 11:43 Pagina 62 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 62016 en 12017 64 SP De SP accepteert niet dat multinationals planteigenschappen patenteren en zo kleinere veredelingsbedrijven uit de mark...
PDF
Auteursrecht 2017 / 1

Ten geleide
Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

AMIbinnenwerk20171 09-03-2017 11:42 Pagina 14 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 62016 en 12017 16 Een uitgeversrecht voor pluriforme media M.M.M. van Eechoud Prof. dr. M.M.M. van Eechoud is hoogleraar informatierecht ...
PDF
Auteursrecht 2017 / 1

Jaaroverzicht
2015 & 2016

AMIbinnenwerk20171 09-03-2017 11:43 Pagina 63 65 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 62016 en 12017 JAAROVERZICHT 2015 THEMANUMMER Open overheid en open acces 15-3 ARTIKELEN L. Anemaet met M.R.F. Senftleben Het verleideli...
PDF
Auteursrecht 2017 / 1

Jurisprudentie
Nr. 9 - Hof Amsterdam 18 oktober 2016, Ziggo en RODAP/LIRA

AMIbinnenwerk20171 09-03-2017 11:42 Pagina 28 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 62016 en 12017 30 Jurisprudentie Nr. 9 ZIGGO en RODAPLIRA Tussenarrest Hof Amsterdam18 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4183 Uitleg vermoed...