of filter op
994 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2018 / 6

Agenda
Agenda

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Echter, ook als zou worden aangenomen dat eiser rechthebbende is op de persoonlijkheidsrechten, zou hem dat in deze procedure niet baten. Hoewel aan eiser kan worden toegegeven dat ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Inhoud 2018 / 5

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Ten geleide
AI in AMI. Auteursrecht en kunstmatige intelligentie

171 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Ten geleide AI in AMI Auteursrecht en kunstmatige intelligentie Marcel de Zwaan Mr. M.R. de Zwaan is advocaat te Amsterdam Bremer De Zwaan en voorzitter van de redactie van di...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Artikel
Disentangling deep learning and copyrights

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 172 Disentangling deep learning and copyrights 1 Jean-Marc Deltorn J.P. Deltorn is PhD-cand. at Strasbourg University, France. Artificial intelligence AI tools are at the heart o...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Artikel
De bescherming van deep learning-systemen door het intellectuele eigendomsrecht. Een reactie op Jean-Marc Deltorn

179 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 De bescherming van deep learningsystemen door het intellectuele eigendomsrecht Een reactie op Jean-Marc Deltorn Remy Chavannes Mr. R.D. Chavannes is advocaat te Amsterdam Brink...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 12 - HvJ EU 7 augustus 2018, Nordrhein-Westfalen/Renckhoff

183 Jurisprudentie Nr. 12  Nordrhein-WestfalenRenckhoff Hof van Justitie van de Europese Unie 7 augustus 2018, zaak C 16117, ECLI:EU:C:2018:634 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 griffier: R. 
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 13 - HR 19 januari 2018, DC/Forax

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Stel dat iemand een internetplatform zou gaan exploiteren waarop derden films kunnen uploaden en het platform ‘opzettelijk’ en ‘met winstoogmerk’ ‘intervenieert’ door ze te indexere...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 14 - Hof Amsterdam 6 februari 2018, Anne Frank Stichting/Anne Frank-Fonds

197 Nr. 14  Anne Frank Stichting Anne Frank-Fonds Hof Amsterdam 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:395 Tentoonstellen in Anne Frank Huis van drie brieven van Otto Frank is openbaarmaking. De tentoonstellingsexceptie van artikel 23 Aw is niet va...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Jurisprudentie
Nr. 15 - Geschillencommissie Auteurscontractenrecht 27 juli 2018, Soof 2

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 spraak van vóór het Ashby-arrest van het EHRM, kunnen grondrechten het recht van eerste publicatie in de weg staan. Hof Amsterdam 8 juli 1999, AMI 19997, p. 116-120 Anne Frank Fonds...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 22 juni 2018, Gamejournalistiek

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van Prof. mr. J.J.C. Kabel en prof. dr. M.R.F. Senftleben regelingen voor knipsels staat vermeld: “De sectie CLIP
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Hof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018, Newsconnection/BREIN

217 len van Villamedia kan niet zonder meer worden afgeleid dat VillaMedia een algemene volmacht aan CLIP heeft afgegeven, noch dat specifiek voor het onderhavige artikel toestemming was verleend. Om die reden kan er niet van uit worden gegaan da...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 6 juli 2018, Van der Leeden mandwerk/Gebroeders De Boon

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 2.15.11.  Grief 6 hangt met het bovenstaande samen en behoeft daarom geen bespreking meer. 2.16. Grief 7, op de wijze waarop deze grief thans is geformuleerd, ziet slechts op vragen...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, Siemens/Airopack Technology Groep

229 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 het volgende mee te delen en te verzoeken aangevuld met het relevante artikelnummer: Inbreuk – Boony Tipi Est. 1941-poezenmanden Rechtbank Zeeland-WestBrabant 20 juni 2018, IE...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

Agenda
Agenda

233 4.6  wijst het overigens gevorderde af, behoudens de veroordelingen onder 4.8 en 4.9 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 Agenda Boekaankondiging Binnenkort verschijnt bij deLex, prof. mr. Peter Blok, ‘Echte rec...
PDF
Auteursrecht 2018 / 5

In Memoriam
Gerard Mom

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20185 In Memoriam Gerard Mom Op 21 juli 2018 is onverwachts overleden onze oud-redacteur Gerard Mom. Gerard was vanaf het begin, naast zijn werk als medewerker aan de faculteit der recht...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Inhoud 2018 / 4

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Artikel
Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

127 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie Mireille van Eech...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Artikel
De panacee voor tekst- en datamining

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 134 De panacee voor tekst- en datamining Hans Osinga Mr. H. Osinga is werkzaam bij Infinitas Learning. Europa wil tekst- en datamining ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek b...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Artikel
Content censorship and Council carelessness - Why the Parliament must safeguard the open, participative web 2.0

139 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Content censorship and Council carelessness – Why the Parliament must safeguard the open, participative web 2.0 1 Martin Senftleben M.R.F. Senftleben Ph.D is Professor of Inte...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 10 - Advies 3/15 van het HvJ EU 14 februari 2017, Verdrag van Marrakesh

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Jurisprudentie Nr. 10 Verdrag van Marrakesh Advies 315 van het Hof van Justitie van de Europese Unie 14 februari 2017, ECLI:EU:C:2017:114 De sluiting van het Verdrag van Marrakesh...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Jurisprudentie
Nr. 11 - HR 4 mei 2018, TMG Landelijke Media B.V. / De Staat der Nederlanden

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Nr. 11  TMG Landelijke Media B.V. De Staat der Nederlanden Hoge Raad 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:677 158 De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor TMG mede door...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Rechtspraak in het kort
HvJEU 19 april 2018, MEO/Autoridade da Concorrencia

163 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. K.J. Koelman en mr. N. van Lingen Hof van Justitie van de Europese Unie 19 april 2018, zaak C-52516, ECLI:EU:C:2018:270 MEO Autoridade da Concorrência
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 15 mei 2018, Diwar S.R.L., Workware B.V./4udesigned B.V., Deco Holding B.V.

165 merkbaar is alleen een rol speelt bij het kartelverbod uit artikel 101 VWEU. S ­ ommige mededingingsbeperkende gedragingen zoals prijsafspraken zijn altijd m ­ erkbaar, vanwege hun naar aard mede­ dingingsbeperkende strekking.1 Betreft het ee...
PDF
Auteursrecht 2018 / 4

Actualiteiten
Actualiteiten

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20184 Actualiteiten niet in om een standpunt in eerste lezing vast te stellen. Het voorstel van het JURIcomité voor vaststelling van een standpunt van het Europees Parlement in eerste le...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Inhoud 2018 / 3

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Artikel
Leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening: Signed, Sealed & (almost) Delivered

95 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 De Leesgehandicaptenrichtlijn en -verordening: Signed, Sealed almost Delivered Coen Brouwer Mr. C.J.E. Brouwer is als trainee wetgevingsjurist werkzaam bij het Ministerie van J...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Artikel
Waar het wringt: zoekmachines en hyperlinks als mededeling aan het publiek

103 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 Waar het wringt: zoekmachines en hyperlinks als mededeling aan het publiek Gijs van Til G. van Til is masterstudent Informatierecht en projectonderzoeker bij het Instituut voor...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Artikel
In memoriam mr. S. Gerbrandy 1914-2018

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 In memoriam mr. S. Gerbrandy 1914-2018 Met Sjoerd Gerbrandy is een van de markantste auteurs­ echtco­ yfeeën van de twin­ igste eeuw heengegaan. r r t Hij studeerde rechten aan de V...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Jurisprudentie
Nr. 9 - Rb. Rotterdam 21 februari 2018 NVZ c.s./Videma

111 Jurisprudentie Nr. 9  NVZ c.s.Videma Rechtbank Rotterdam 21 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1037 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 1 De procedure 1.1.  Het verloop van de procedure blijkt uit: – het tussenv...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 15 januari 2018, Stichting tot behoud van de oldtimer caravan/Constructam Caravan Club

119 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20183 op een vergoeding voor de gebruikte foto. CCC heeft echter nergens op gereageerd. Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. W.J. Brants en dr. S.J. van Gompel 1.4.  D...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 28 maart 2018, Just Brands/Çak Textile

121 van de Stichting de foto heeft gemaakt, waarmee de foto “toegerekend” kan worden aan de Stichting r.o. 5. De kantonrechter had hier eigenlijk artikel 8 Aw moeten toepassen, maar het resultaat is hetzelfde. Nu de Stichting geen toestemming hee...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Actualiteiten
Actualiteiten

125 eigendom in beginsel is toegestaan. Daarop geldt als uitzondering dat door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelij...
PDF
Auteursrecht 2018 / 3

Inhoud 2018 / 6
25 jaar Wet op de naburige rechten

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Inhoud 2018 / 2

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Artikel
Enkele observaties naar aanleiding van de ‘Reprobel-fix’

49 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 Enkele observaties naar aanleiding van de ‘Reprobel-fix’ Paul Kreijger Mr. P.J. Kreijger is advocaat te Amsterdam Visser Schaap Kreijger. Naar aanleiding van het arrest van ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Artikel
Wat te doen met de naderende transparantieverplichting in het auteurscontractenrecht?

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 54 Wat te doen met de naderende transparantieverplichting in het auteurscontractenrecht Jan van Vegchel Ir. J.J. van Vegchel is zelfstandig juridisch adviseur, docent en student ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Artikel
A New Approach to Data Property?

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 58 A New Approach to Data Property1 Thomas Hoeren2 Prof. dr. Th. Hoeren is a law professor at the University of Münster Germany and a visiting scholar at the Institute for Inform...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - HvJ EU 14 september 2017, AKKA/LAA tegen Konkurences padome

61 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 Jurisprudentie Nr. 5  AKKALAA tegen Konkurences padome gelet op de opmerkingen van: – Autorties
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 6 - HvJ EU 29 november 2017, VCast/RTI

71 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 Nr. 6  VCastRTI gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 september 2017, Hof van Justitie van de Europese Unie 29 november 2017, zaak C-2651, ECL...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 7 - HR 7 juli 2017, Nanada/Golden Earring

79 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 Nr. 7  NanadaGolden Earring Hoge Raad 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1270 Buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgave-overeenkomsten wegens tekortschieten door uitgever in ex...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Jurisprudentie
Nr. 8 - Hof Amsterdam 30 januari 2018, Schaap/Gemeente Amsterdam

87 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 Nr. 8  SchaapGemeente Amsterdam Hof Amsterdam 30 januari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:238 De Uitvoeringsfase In deze laatste fase zal het kunstwerk WEstLAndWElls worden gerealiseer...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 10 januari 2018, Omroepvereniging Max/Batenburg Investment Group B.V. en Symbol Media B.V.

91 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. S.C. van Loon en mr. M.R. de Zwaan Rechtbank Amsterdam 10 januari 2018, IEF 17423 Omroepver. MaxBatenburg Investment Group BV en Symbol Media BV Vordering van omroep Max tot onder meer het a...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Actualiteiten
Actualiteiten

93 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 3. Gedaagden hebben zich er met succes op beroepen dat zij hun doorbetalingsverplichtingen welbewust zouden hebben willen beperken aangezien zij grote investeringsrisico’s zoude...
PDF
Auteursrecht 2018 / 2

Agenda
Agenda

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20182 94 visuele en vervoersdiensten. De Verordening wordt van toepassing in de lidstaten van de Europese Unie vanaf 3 december 2018. Agenda Inwerkingtreding Verordening Portabiliteit ...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Inhoud 2018 / 1

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Ten geleide
Panoramavrijheid

1 Ten geleide Panoramavrijheid Marcel de Zwaan Mr. M.R. de Zwaan is partner bij Bremer De Zwaan en voorzitter van de redactie van dit blad. AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 Wijs geworden door de wetenschappelijke...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Artikel
De wettelijke vertekeningen van de panoramavrijheid

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 2 De wettelijke vertekeningen van de panoramavrijheid Antoon Quaedvlieg Prof. mr. A.A. Quaedvlieg is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder handels en economisch recht, indust...
PDF
Auteursrecht 2018 / 1

Artikel
De toekomst van de panoramavrijheid. Art. 18 Auteurswet getoetst aan de Europese driestappen-toets

11 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20181 De toekomst van de panoramavrijheid Art. 18 Auteurswet getoetst aan de Europese driestappentoets Bente Kruijswijk Mr. I.B.F. Kruijswijk is werkzaam bij MAAK advocaten te Amste...