VvA

De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft voorts als doel mede te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen die de internationale bescherming door het auteursrecht waarborgen.

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

 • prof. mr P.H. Blok
 • prof. dr. M.M.M. van Eechoud (vice-voorzitter)
 • mr. S.R.M.T. Janssen (secretaris)
 • mr. drs. M. Schok (penningmeester)
 • mr. dr. J.M.B. Seignette (voorzitter)
 • prof. dr. M.R.F. Senftleben
 • mr. dr. C.B. van der Net
 • mr. H. Osinga
 • prof. mr. A.A. Quaedvlieg
 • mr. M.R. de Zwaan

Ereleden:

 • prof. mr. H. Cohen Jehoram
 • prof. mr F.W. Grosheide
 • prof. mr. P.B. Hugenholtz
 • prof. mr. J.H. Spoor

 

Aanmelden

De Vereniging voor Auteursrecht kent op dit moment om en nabij de 400 leden en is daarmee de grootste vereniging binnen de ALAI. Het lidmaatschap stelt geen formele eisen; niet alleen juristen kunnen lid zijn maar ook schrijvers, architecten, uitvoerende kunstenaars en meer in het algemeen iedereen die belang stelt in de bescherming van werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De leden ontvangen zes maal per jaar het tijdschrift Auteursrecht. Er zijn drie ledenvergaderingen/studiemiddagen per jaar. Gewoonlijk staat daarin een bepaald thema centraal, dat door sprekers met uiteenlopende achtergrond wordt ingeleid, waarna soms met een panel, maar altijd met de zaal wordt gediscussieerd. De notulen en de ledenlijst zullen per e-mail worden toegezonden aan alle leden. Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan studiecommissies die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen over allerlei auteursrechtelijke onderwerpen. Actieve leden zijn altijd welkom.

 

Tijdschrift Auteursrecht

Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op het tijdschrift Auteursrecht inbegrepen. De contributie bedraagt € 170 voor particulieren en € 435 voor rechtspersonen.

U kunt zich aanmelden als lid door het inschrijfformulier te mailen naar: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de VvA: www.verenigingvoorauteursrecht.nl