VvA

De Vereniging voor Auteursrecht (VvA) houdt zich bezig met de studie van het auteursrecht en aanverwante onderwerpen en is een vrije wetenschappelijke vereniging. De VvA heeft geleid tot mede te werken aan de doelstellingen van de Association Littéraire et Artistique Internationale ( ALAI ), waaronder de studie, de ontwikkeling, de verdediging en het uitdragen van de juridische beginselen van de internationale bescherming door het auteursrecht.

 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

 • prof. de heer P.H. Blok
 • prof. dr. M.M.M. van Eechoud (vicevoorzitter)
 • mr. S.J. Donker (secretaris)
 • drs. M. Schok (penningmeester)
 • dr. J.M.B. Seignette (voorzitter)
 • prof. dr. M.R.F. Senftleben
 • mr. dr. C.B. van der Net
 • mr. H Osinga
 • prof. mr. A.A. Quaedvlieg
 • mr. M.R. de Zwaan

Ereleden:

 • prof. mr. H. Cohen Jehoram
 • prof. mr. F.W. Grosheide
 • prof. mr. P.B. Hugenholtz
 • prof. mr. J.H. Spoor

 

Aanmelden

De Vereniging voor Auteursrecht kent op dit moment bijna de 400 leden en is daarmee de grootste vereniging binnen de ALAI. Het lidmaatschap stelt geen traditionele eisen; niet alleen juristen kunnen lid zijn, maar ook schrijvers, architecten, uitvoerende kunstenaars en meer in het algemeen iedereen die belang stelt in de bescherming van werken van letterkunde, wetenschap van kunst. De leden ontvangen zes keer per jaar het tijdschrift  Auteursrecht. Er zijn drie  ledenvergaderingen/studiemiddagen per jaar. Gewoonlijk staat een bepaald thema erin, dat door een luidspreker met een lagere achtergrond wordt opgenomen, soms met een paneel, maar altijd met de zaal wordt gediscussieerd. De notulen en de ledenlijst zullen per e-mail gezonden worden aan alle leden. Als lid van de vereniging kunt u deelnemen aan  studiecommissies  die gevraagd en aangevraagd worden over mogelijke auteursrechtelijke onderwerpen. Actieve leden zijn altijd welkom.

 

Tijdschrift Auteursrecht

Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op het tijdschrift  Auteursrecht inbegrepen . De bijdrage bedraagt ​​€ 170 voor particulieren en € 435 voor rechtspersonen.

U kunt zich aanmelden als lid door het  inschrijfformulier  te mailen naar:  secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de VvA:  www.verenigingvoorauteursrecht.nl