Klantenservice

Abonnementen & Lidmaatschap

Leden VvA: Bij het lidmaatschap van de Vereniging voor Auteursrecht is het abonnement op Auteursrecht inbegrepen. Lidmaatschapskosten (per jaar): € 170 voor particulieren en € 435 voor rechtspersonen. Aanmelding, opzegging, adreswijziging e.d. van lidmaatschap via:

 

Auteursrecht Secretariaat

Postbus 3060,

2130 KB Hoofddorp,

Tel: 023 - 870 0214

Mail: secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl

 

Niet-leden: Prijs € 165 p.j. (excl. btw). Abonnees in het buitenland betalen € 60 verzendkosten.

Opgave nieuw abonnement, opzegging e.d. van niet-leden schriftelijk bij uitgeverij deLex via service@delex.nl

 

Beëindiging abonnement

Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

 

Adreswijziging

Bij wijziging van tenaamstelling, e-mailadres en/of adres graag een bericht met de gewijzigde gegevens naar het secretariaat van de Vereniging voor Auteursrecht (secretariaat@verenigingvoorauteursrecht.nl) en naar service@delex.nl