of filter op
994 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2023 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 26 oktober 2022, Thuiskopie/ SES Computers

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Den Haag 26 oktober 2022 IEF 21056 ECLI:NL:RBDHA:2022:11038 ThuiskopieSES Computers SES is een Nederlandse onderneming die handelt in computers, randapparatuur en software. SES biedt onder de handelsnaam Refurbo...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Inhoud 2023 / 1

Inhoud Editorial 1 Doorontwikkeld design doorgezaagd 18 Dirk Visser Artikelen 4 De stelling van Pythagoras. De lumpsumoverdracht van muziekrechten aan investeringsmaatschappijen en het auteurscontractenrecht Syb Terpstra en Dirk Visser 12 ...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Editorial
Doorontwikkeld design doorgezaagd

Dirk Visser Het Haagse hof lijkt in deze zaak te hebben geoordeeld dat het laatste model in een reeks van ‘doorontwikkeld design’ zelf blijk moet geven van een ‘persoonlijk stempel’ oftewel van een ‘eigen intellectuele schepping’, ofwel van ‘aute...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Artikel
De stelling van Pythagoras. De lumpsumoverdracht van muziekrechten aan investeringsmaatschappijen en het auteurscontractenrecht

ARTIKEL De stelling van Pythagoras De lumpsumoverdracht van muziekrechten aan investerings­ maatschappijen en het auteurscontractenrecht Syb Terpstra en Dirk Visser In deze bijdrage onderzoeken wij de vraag in hoeverre de volledige overdracht va...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Artikel
Gebruikersrechten door de achterdeur. Nationale implementaties van artikel 17 DSM-richtlijn en de uitspraak van het HvJ EU in de zaak Polen/EU (C-401/19)

ARTIKEL Gebruikersrechten door de achterdeur Nationale implementaties van artikel 17 DSM-richtlijn en de uitspraak van het HvJ EU in de zaak PolenEU C-40119 Paul Keller Meer dan drie en een half jaar na de aanname van de richtlijn Auteursrecht i...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 8 september 2022, RTL/Pestana

J U R I S P R U D E N T I E n r. 1 Nr. 1  RTLPestana Hof van Justitie van de EU 8 september 2022, IEF 20948 ECLI:EU:C:2022:643 C
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HR 23 december 2022, Dagelijks Leven Zorg B.V./Sena en Buma

J U R I S P R U D E N T I E n r. 2 Nr. 2  Dagelijks Leven Zorg B.V.Sena en Buma Hoge Raad 23 december 2022 IEF 21155 ECLI:NL:HR:2022:1938 Ten gehore brengen van muziek in woonzorginstelling. Openbaarmaking. Mededeling aan het publiek. Artikel 12 ...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 22 april 2022, Verstappen/Picnic

Hoge Raad 22 april 2022 IEF 20670 ECLI:NL:HR:2022:621 Art. 21 Auteurswet Arrest in de zaak van 1. Max Emilian VERSTAPPEN, wonende te Monte Carlo, Monaco, hierna: Verstappen, 2. MAVIC S.À.R.L., gevestigd te Luxemburg, Luxemburg, hierna: Mavic,...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Rechtspraak in het kort
BGH 28 juli 2022, Ontwerper/FC Bayern

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. D.J.G. Visser Bundesgerichtshof 28 juli 2022 I ZR 1122 OntwerperFC Bayern Combinatie van een tekening en een slogan kan een beschermd ‘Gesamtwerk’ zijn. Feiten On...
PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 11 oktober 2022, Dijkstra/DutchNews

PDF
Auteursrecht 2023 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Oost-Brabant 10 augustus 2022, Docent/Fontys

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Oost-Brabant 10 augustus 2022 ECLI:NL:RBOBR:2022:3349 DocentFontys Auteursrecht op onderwijsmateriaal vervaardigd door werknemer. Artikel 7 Aw.
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Inhoud 2022 / 4

Inhoudsopgave
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Editorial
Terugblik 2022

E D I TO R I A L Terugblik 2022 Thijs van Aerde en Sophie van Loon Muziek, auteurscontracten en thuiskopieën De verkoop van catalogi muziekrechten staat volop in de belangstelling – artiesten van faam verkopen naar het lijkt massaal hun master- ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Artikel
Polen is plotseling de verdediger van de Europese grondwet. Een beschouwing over de zaak Polen/ Europees Parlement

ARTIKEL Polen is plotseling de verdediger van de Europese grondwet. Een beschouwing over de zaak PolenEuropees Parlement HvJ EU 22 april 2022, zaak C-40119 Egbert Dommering Dit artikel bevat een inleiding waarin de verandering in de communicatie...
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Artikel
Poland vs European Parliament and Council (case C-401/19) – an important clarification of the interaction between Article 17 of the DSM Directive and the fundamental rights of the Charter

ARTIKEL Poland vs European Parliament and Council case C-40119 – an important clarification of the interaction between Article 17 of the DSM Directive and the fundamental rights of the Charter Henrik Saugmandsgaard Øe and Martina Torp Article 17...
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 • HvJ EU 26 april 2022, Republiek Polen/ Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

Hof van Justitie van de EU 26 april 2022 ECLI:EU:C:2022:297 C-40119 ARREST VAN HET HOF Grote kamer betreffende een beroep tot nietigverklaring krachtens arti
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 9 december 2021, DGV/SEARCH

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. A.M. van Aerde en mr. S.C. van Loon Rechtbank Amsterdam vzr. 9 december 2021 IEF 20494 ECLI:NL:RBAMS:2021:7709 DGVSEARCH De rechtbank oordeelt dat in het voorliggende ge...
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 20 april 2022, T.O.M./Prijskiller

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Den Haag 20 april 2022 ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 T.O.MPrijskiller Inbreuk op auteurs- en modelrechten kinderfietsen o.a. vorderingen tot opgave en rectificatie toegewezen. Geen onduidelijkheid over wat het werk pr...
PDF
Auteursrecht 2022 / 4

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2022

A.M. van Aerde en S.C. van Loon Terugblik 2022 2022-4, p. 217-218 S.J. van Gompel Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen 2022-1, p. 1-2 C.B. van der Net De Dataverordening: een rivier die de andere kant op stroomt 2022-3, p...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Inhoud 2022 / 3

Inhoud 133 Editorial De Dataverordening: een rivier die de andere kant op stroomt 162 Cyril van der Net 135 Artikelen De beëindiging van muziekexploitatieovereenkomsten m.nt. Sophie van Loon en Lauren Power 179 Alleen maar een vorm voor ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Editorial
De Dataverordening: een rivier die de andere kant op stroomt?!

E D I TO R I A L De Dataverordening: een rivier die de andere kant op stroomt Cyril van der Net De Tonlé Sap is een rivier in Cambodja. Die rivier verbindt het Tonlé Sapmeer met de rivier de Mekong bij de plaats Phnom Penh. In de rivier voltrekt...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Artikel
De beëindiging van muziek-exploitatieovereenkomsten

ARTIKEL De beëindiging van muziekexploitatieovereenkomsten Iris Houben en Dirk Visser Deze bijdrage gaat over de verschillende manieren waarop muziek-exploitatie­ overeenkomsten kunnen worden beëindigd. Dat is een ingewikkeld onderwerp dat de la...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Artikel
Alleen maar een vorm voor de vorm? Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht

ARTIKEL Alleen maar een vorm voor de vorm Het vormvereiste voor de overdracht en de exclusieve licentie in het auteurscontractenrecht Evert Neppelenbroek In het huidige art. 2 lid 3 Aw wordt aan de overdracht en het verlenen van een exclusieve l...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Artikel
Groot recht, Klein onrecht?

ARTIKEL Groot recht, Klein onrecht Marcel de Zwaan Het onderscheid tussen groot en klein recht is onduidelijk en niet auteursrechtelijk van aard.1 Tariefverschillen bij openbaarmaking van hetzelfde werk onder de ene of de andere noemer zijn in d...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - HvJ EU 24 maart 2022, Austro-Mechana/Strato en Hof Den Haag 22 maart 2022, HP/SONT

J U R I S P R U D E N T I E n r. 6 Nr. 6  Austro-MechanaStrato en HPSONT Hof van Justitie van de EU 24 maart 2022 IEF 20616 ECLI:EU:C:2022:217 C-43320 en Hof Den Haag 22 maart 2022 IEF 20614 C09561257 HA ZA 18-1035 HvJ EU, Austro-MechanaStrato: H...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - Hof ’s-Hertogenbosch 22 november 2021, Masterboxen

Hof ’s-Hertogenbosch 22 november 2021 IEF20384 ECLI:NL:GHSHE:2021:3547 Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 9 f...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 16 november 2021, Schaap/Gemeente Amsterdam

Onder eindredactie van mr. dr. C.B. van der Net en mr. M.R. de Zwaan Hof Amsterdam 16 november 2021 IEF 20385 ECLI:NL:GHAMS:2021:3766 SchaapGemeente Amsterdam 1. Feiten 3.2  appellante is kunstenares. In 2008 heeft de gemeente appellante en twee...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 19 november 2021, Foto Markthal Rotterdam

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Amsterdam 19 november 2021 IEF 20419 ECLI:NL:RBAMS:2021:6721 Foto Markthal Rotterdam Fotograaf is rechthebbende op de foto ‘Markthal Rotterdam’. Gedaagde heeft een eenmanszaak met als activiteiten reisorganisati...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland (vzr.) 9 juni 2022, Brein/Ziggo II

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Midden-Nederland vzr. 9 juni 2022 IEF 20771 ECLI:NL:RBMNE:2022:2198 BreinZiggo II De voorzieningenrechter oordeelt dat Ziggo niet kan worden verplicht waarschuwingsbrieven van BREIN door te sturen aan diens klan...
PDF
Auteursrecht 2022 / 3

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 3 december 2021, Fotograaf/Gedaagde

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtbank Rotterdam 3 december 2021 IEF 20394 ECLI:NL:RBROT:2021:12032 FotograafGedaagde Eiser is fotograaf. Gedaagde drijft een een­ manszaak gespecialiseerd in luchtfotografie. Eiser vordert dat gedaagde wordt ver­ oord...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 2 februari 2022, Brein/Ziggo

J U R I S P R U D E N T I E n r. 5 Nr. 5  BreinZiggo Rechtbank Midden-Nederland vzr. 2 februari 2022 IEF 20509: ECLI:NL:RBMNE:2022:297 Brein vordert dat Ziggo wordt veroordeeld tot het doorsturen van waarschuwingsbrieven aan haar klanten die via...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Inhoud 2022 / 2

Inhoud Editorial 73Grondrechteninflatie 105 Peter Teunissen 75 Artikelen De playlists van Spotify
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Editorial
Grondrechteninflatie

Peter Teunissen Het lijdt geen twijfel dat zich in de afgelopen decennia een expansie van grondrechten heeft voorgedaan. Een breed scala aan sociale, economische en culturele belangen kan inmiddels rekenen op grondrechtelijke bescherming. Het Han...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
De playlists van Spotify − Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten?

Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten ARTIKEL De playlists van Spotify Bernt Hugenholtz Op grond van art. 7 lid 1 WNR vallen onder het vergoedingsrecht voor ‘secundair gebruik’ alle moge...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding − De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand

ARTIKEL Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand Roma Leuyerink Het is iets meer dan dertig ja...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
‘Een populair gezelschapsspel’: wie zijn de makers van een filmwerk?

ARTIKEL ‘Een populair gezelschapsspel’: wie zijn de makers van een filmwerk Roland Wigman Aanleiding voor dit artikel is de aanpassing van artikel 45d lid 2 Auteurswet in 2021.1 Sedert 7 juni 2021 geeft het tweede lid van artikel 45d Auteurswet ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Varia
Voorontwerp Wet wijziging auteurscontractenrecht

VA R I A Voorontwerp Wet wijziging auteurscontractenrecht Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2022 een voorontwerp van wet tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie gepubliceerd. Directe aanleiding voor d...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, Rubik kubus

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. P.B. Hugenholtz en mr. P. Teunissen Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021 IEF 20088 ECLI:NL:GHARL:2021:6712 Rubik kubus
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2021, Appellant/ geïntimeerden

overeenkomst van geldlening tussen V.O.F. appellant Autoruiten en autoaccessoires hierna: de vof en geïntimeerde 1 opgesteld. In deze overeenkomst van geldlening staat dat een bedrag van € 78.604,- te vermeerderen met 4 rente in maandelijkse termi...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 3 november 2021, Nikki Amsterdam/Nomenta

4 De feiten
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 17 december 2021, Ex-werknemer/ Coolblue

PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam (vzr.) 5 november 2021, Architect/ Evides

heid van de door Evides na de zitting overgelegde laatste ontwerptekeningen die, zoals gesteld is door Evides, bedoelde wijzigingen bevatten, zijn deze niet afgebeeld in dit vonnis. Evides hoopt dat het ontwerp in het najaar van 2021, na goedkeuri...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - HR 12 december 2021, SENA/Organisatoren Dance Events

Hoge Raad 12 december 2021 IEF 20328 ECLI:NL:HR:2021:1668
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Inhoud 2022 / 1

Inhoud Editorial 1 Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen Stef van Gompel Artikelen 3 Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen 24 Nr. 1 • HvJ EU 22 juni 2021, YouTube en Cyando, m.nt. J...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Editorial
Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen

E D I TO R I A L Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen Stef van Gompel Muziekrechten die als zoete broodjes over de toonbank gaan: wie had dat een aantal jaren geleden kunnen beden­ ken De grootschalige online piraterij ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Artikel
Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen

ARTIKEL Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen Stef van Gompel, Luna Schumacher en Martin Senftleben ‘Web harvesting’ is het proces waarbij een web crawler – een gespecialiseerd computer­ programma – wordt ingezet...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Artikel
Privacyrecht in een piratenwereld: de Lycos/ Pessers-toets 17 jaar na dato

ARTIKEL Privacyrecht in een piratenwereld: de LycosPessers-toets 17 jaar na dato Marijn Kingma In 2003 ontdekte postzegelhandelaar Pessers dat er op een website van members.lycos.nl teksten waren geplaatst waarin hij werd beschuldigd van oplicht...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 22 juni 2021, YouTube en Cyando

J U R I S P R U D E N T I E n r. 1 Nr. 1  YouTube en Cyando Hof van Justitie van de EU 22 juni 2021 IEF 20039 ECLI:EU:C:2021:503 C-68218 en C-68318 Auteursrecht en platformaansprakelijkheid. Videodeelplatforms en platforms voor het hosten en del...