of filter op
963 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Editorial
Grondrechteninflatie

Peter Teunissen Het lijdt geen twijfel dat zich in de afgelopen decennia een expansie van grondrechten heeft voorgedaan. Een breed scala aan sociale, economische en culturele belangen kan inmiddels rekenen op grondrechtelijke bescherming. Het Han...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
De playlists van Spotify − Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten?

Hoe ver reikt het nabuurrechtelijke vergoedingsrecht met betrekking tot audiostreamingdiensten ARTIKEL De playlists van Spotify Bernt Hugenholtz Op grond van art. 7 lid 1 WNR vallen onder het vergoedingsrecht voor ‘secundair gebruik’ alle moge...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
‘Een populair gezelschapsspel’: wie zijn de makers van een filmwerk?

ARTIKEL ‘Een populair gezelschapsspel’: wie zijn de makers van een filmwerk Roland Wigman Aanleiding voor dit artikel is de aanpassing van artikel 45d lid 2 Auteurswet in 2021.1 Sedert 7 juni 2021 geeft het tweede lid van artikel 45d Auteurswet ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Varia
Voorontwerp Wet wijziging auteurscontractenrecht

VA R I A Voorontwerp Wet wijziging auteurscontractenrecht Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 4 april 2022 een voorontwerp van wet tot wijziging van het auteurscontractenrecht ter consultatie gepubliceerd. Directe aanleiding voor d...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - HR 12 december 2021, SENA/Organisatoren Dance Events

Hoge Raad 12 december 2021 IEF 20328 ECLI:NL:HR:2021:1668
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Jurisprudentie
Nr. 5 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 2 februari 2022, Brein/Ziggo

J U R I S P R U D E N T I E n r. 5 Nr. 5  BreinZiggo Rechtbank Midden-Nederland vzr. 2 februari 2022 IEF 20509: ECLI:NL:RBMNE:2022:297 Brein vordert dat Ziggo wordt veroordeeld tot het doorsturen van waarschuwingsbrieven aan haar klanten die via...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021, Rubik kubus

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. P.B. Hugenholtz en mr. P. Teunissen Hof Arnhem-Leeuwarden 13 juli 2021 IEF 20088 ECLI:NL:GHARL:2021:6712 Rubik kubus
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2021, Appellant/ geïntimeerden

overeenkomst van geldlening tussen V.O.F. appellant Autoruiten en autoaccessoires hierna: de vof en geïntimeerde 1 opgesteld. In deze overeenkomst van geldlening staat dat een bedrag van € 78.604,- te vermeerderen met 4 rente in maandelijkse termi...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 3 november 2021, Nikki Amsterdam/Nomenta

4 De feiten
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 17 december 2021, Ex-werknemer/ Coolblue

PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam (vzr.) 5 november 2021, Architect/ Evides

heid van de door Evides na de zitting overgelegde laatste ontwerptekeningen die, zoals gesteld is door Evides, bedoelde wijzigingen bevatten, zijn deze niet afgebeeld in dit vonnis. Evides hoopt dat het ontwerp in het najaar van 2021, na goedkeuri...
PDF
Auteursrecht 2022 / 2

Artikel
Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding − De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand

ARTIKEL Het beginsel van nationale behandeling en de VOD-vergoeding De positie van niet-EU filmmakers bij invoering van een wettelijk verplichte proportionele billijke vergoeding voor video on demand Roma Leuyerink Het is iets meer dan dertig ja...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Inhoud 2022 / 1

Inhoud Editorial 1 Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen Stef van Gompel Artikelen 3 Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen 24 Nr. 1 • HvJ EU 22 juni 2021, YouTube en Cyando, m.nt. J...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Editorial
Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen

E D I TO R I A L Muziekrechten als investeringsobject: een opmerkelijk fenomeen Stef van Gompel Muziekrechten die als zoete broodjes over de toonbank gaan: wie had dat een aantal jaren geleden kunnen beden­ ken De grootschalige online piraterij ...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Artikel
Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen

ARTIKEL Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen Stef van Gompel, Luna Schumacher en Martin Senftleben ‘Web harvesting’ is het proces waarbij een web crawler – een gespecialiseerd computer­ programma – wordt ingezet...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Artikel
Privacyrecht in een piratenwereld: de Lycos/ Pessers-toets 17 jaar na dato

ARTIKEL Privacyrecht in een piratenwereld: de LycosPessers-toets 17 jaar na dato Marijn Kingma In 2003 ontdekte postzegelhandelaar Pessers dat er op een website van members.lycos.nl teksten waren geplaatst waarin hij werd beschuldigd van oplicht...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 22 juni 2021, YouTube en Cyando

J U R I S P R U D E N T I E n r. 1 Nr. 1  YouTube en Cyando Hof van Justitie van de EU 22 juni 2021 IEF 20039 ECLI:EU:C:2021:503 C-68218 en C-68318 Auteursrecht en platformaansprakelijkheid. Videodeelplatforms en platforms voor het hosten en del...
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU 6 oktober 2021, Top System SA/België

J U R I S P R U D E N T I E n r. 2 Nr. 2  Top System SABelgië Hof van Justitie van de EU 6 oktober 2021 IEF 20242 ECLI:EU:C:2021:811 C
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 17 december 2021, Martin Garrix/ Spinnin Records en MusicAllStars Management

Hoge Raad 17 december 2021 IEF 20407 ECLI:NL:HR:2021:1923 Arrest In de zaak 2001155 eiser, wonende te woonplaats, EISER tot cassatie, verweerder in het incidentele cassatieberoep, hierna: eiser, advocaat: S.M. Kingma, tegen 1. SPINNIN RECORDS B....
PDF
Auteursrecht 2022 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland 22 december 2021, VVZBI/KVK

Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2021 IEF 20423 ECLI:NL:RBMNE:2021:6183 VVZBIKVK Kan de Kamer van Koophandel KVK zich jegens gebruikers van het handelsregister beroepen op een haar toekomend databankenrecht Nee. De KVK is geen databankproduc...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Inhoud 2021 / 4

Inhoud 177 Editorial Rechtspraak in het kort 228 Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021, Atlantic Marell Boats Artikelen 230 Rb. Amsterdam vzr. 9 maart 2021, Epica c.s. Centertainment c.s. Berend Jan Drijber 233 Jaaroverzicht 2021 Over passen...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Editorial
Over passend inkomen en investeringen gesproken

E D I TO R I A L Over passend inkomen en investeringen gesproken Stef van Gompel Wat verbaast, is het gemak waarmee het Hof deze monetaire componenten in zijn uitspraak betrekt, zonder zich ogenschijnlijk af te vragen wat dit betekent voor de pr...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Artikel
ACM maakt ruimte voor tariefafspraken voor zzp’ers … maar hoe precies?

ARTIKEL ACM maakt ruimte voor tariefafspraken voor zzp’ers
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Artikel
Tol der vaagheid: een richtlijn voor ontleningskunst

ARTIKEL Tol der vaagheid: een richtlijn voor ontleningskunst Marcel de Zwaan Nadat door de Nederlandse wetgever jarenlang vergeefs is gepleit voor de invoering van een fair use exceptie,1 heeft Pictoright in eigen kring het recht in eigen hand g...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 - HvJ EU / 17 juni 2021, Mircom/Telenet

Hof van Justitie van de EU 17 juni 2021 IEF 20033 ECLI:EU:C:2021:492 C-59719 – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door J. Schmoll als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde, – de Europese Comm...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - HvJ EU / 3 juni 2021, CV-Online/Melons

Hof van Justitie EU 3 juni 2021 IEF 20021 ECLI:EU:C:2021:434 C
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021, Atlantic/ Marell Boats

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. dr. S.J. van Gompel en mr. M.R. de Zwaan Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021 IEF 19978 ECLI:NL:GHARL:2021:5053 AtlanticMarell Boats Opheffingskortgeding auteursrechtelij...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 9 maart 2021, Epica c.s./ Centertainment c.s.

RECHTSPRA AK IN HET KORT 4 AUTEURSRECHT 2021 230 Rechtbank Amsterdam vzr. 9 maart 2021 IEF 19829 ECLI:NL:RBAMS:2021:1041 Epica c.s.Centertainment c.s. Kort geding over een geschil tussen een band en haar voormalige bandleden tegen platenmaatsch...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2021

A.M. van Aerde Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder 2021-3, p. 105-106 S.J. van Gompel Over passend inkomen en investeringen gesproken 2021-4, p. 177-178 S.J. van Gompel en M.R. de Zwaan Auteursrecht nieuwe stijl 2021-1, p. 1-2 C.B. van ...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Inhoud 2021 / 3

Inhoud 105 Editorial Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder 145 Thijs van Aerde 107 Artikelen Verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter Roma Leuyerink 120 m.nt....
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Editorial
Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder

E D I TO R I A L Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder Thijs van Aerde Het doel van de door de Europese Commissie vastgestelde richtsnoeren is, zo blijkt uit p. 1, ‘een correcte en coherente omzetting van artikel 17 in alle lidstaten te...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Artikel
Verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter

ARTIKEL Verplichte aansluiting bij de Geschillen­ commissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter Roma Leuyerink Sinds 1 oktober 2016 kunnen makers en exploitanten met een aantal specifieke auteurscontractenrechtelijke kw...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Artikel
De reikwijdte van artikel 17 DSM-richtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee

ARTIKEL De reikwijdte van artikel 17 DSMrichtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee Christina Angelopoulos, Martin Senftleben en Pim ten Thije Met de Richtlijn auteursrechten en naburige rechten in de di...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Varia
Richtsnoeren betreffende platformaansprakelijkheid: een goedbedoelde maar vergeefse poging houvast te bieden bij de toepassing van artikel 17 DSM-richtlijn

VA R I A Richtsnoeren betreffende platform­ aansprakelijkheid: een goedbedoelde maar vergeefse poging houvast te bieden bij de toepassing van artikel 17 DSM-richtlijn Thijs van Aerde Richtsnoeren zijn niet verbindend. Dit wordt vermeld in de ric...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Jurisprudentie
Nr. 5 - HvJ EU / 28 oktober 2020, BY/CX

Hof van Justitie van de EU 28 oktober 2020 IEF 19542 ECLI:EU:C:2020:863 C-63719 In zaak C
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - HvJ EU / 9 maart 2021, VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

J U R I S P R U D E N T I E n r. 6 Nr. 6  VG Bild-KunstStiftung Preu
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - EHRM / 8 december 2020, AsDac/Moldavië

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 december 2020 Application no. 4738407, ECLI:CE:ECHR:2020:1208JUD004738407 DEUXI
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Rechtspraak in het kort
HvJ EU 19 december 2018, Imran Syed

Hof van Justitie van de EU 19 december 2018 IEF 18413 ECLI:EU:C:2018:1033 C-52717 Imran Syed
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Rechtspraak in het kort
HvJ EU 18 december 2019, IT Development/ Free Mobile

RECHTSPRA AK IN HET KORT 3 AUTEURSRECHT 2021 172 Hof van Justitie van de EU 18 december 2019 ECLI:EU:C:2019:1099 C-66618 IT DevelopmentFree Mobile Deze zaak gaat over samenloop tussen onrechtmatige daad en wanprestatie. Het HvJ EU doet uitspraa...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Inhoud 2021 / 2

Inhoud 45 Editorial Recht voor zijn raap Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten 68 47 Auteursrecht en artificiële creatie Nr. 2 • HvJ EU 8 septe...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Editorial
Recht voor zijn raap! Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten

Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten E D I TO R I A L Recht voor zijn raap Cyril van der Net Na het RAAP-arrest van het Hof van Justitie1 zijn in...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Artikel
Auteursrecht en artificiële creatie

Bernt Hugenholtz en João Pedro Quintais ARTIKEL Auteursrecht en artificiële creatie In dit artikel wordt de vraag gesteld of voortbrengselen die met behulp van AI-systemen tot stand zijn gebracht auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Centraal...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Artikel
Uitzendvergoedingsrechten - ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’

‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’ ARTIKEL Uitzendvergoedingsrechten Dirk Visser In deze bijdrage wordt geprobeerd om de ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’1 uit te leggen. Dat lijkt geen geringe opgave. Deze wet ...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Artikel
Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jurisprudentie

ARTIKEL Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jochem Donker Op 18 november 2020 stuurde minister Dekker van Rechtsbescherming het Eindrapport Evaluatie Auteurscontractenrecht1 aan de Tweede Kamer. Daarmee...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 8 september 2020, RAAP/PPI

J U R I S P R U D E N T I E n r. 2 Nr. 2  RAAPPPI Hof van Justitie EU 8 september 2020 IEF 19407 ECLI:EU:C:2020:677 C-26519 Nationale implementatie van het recht op één billijke vergoeding voor mededeling aan het publiek van fonogram, te delen do...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 2 oktober 2020, Lira/Ziggo c.s.

J U R I S P R U D E N T I E n r. 3 Nr. 3  LiraZiggo c.s. Hoge Raad 2 oktober 2020 IEF 19456 ECLI:NL:HR:2020:1548 Uitleg rechtsvermoeden van overdracht ex art. 45d lid 1 Aw en kabeldoorgifterecht ex art. 26a Aw. Overdracht bij voorbaat aan een der...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Den Haag 12 februari 2021, Sena en NPO/CvTA

IEF 19793 ECLI:NL:RBDHA:2021:1150 Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten heeft Sena een bindende aanwijzing gegeven om op haar website de actuele standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON e...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 18 november 2020, Smart Urban Mobility/Azor Bike

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. P.B. Hugenholtz en mr. dr. C.B. van der Net Rechtbank Den Haag 18 november 2020 IEF 19590 ECLI:NL:RBDHA:2020:11741 Smart Urban MobilityAzor Bike SUM brengt sinds 2...