of filter op
987 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jurisprudentie
Nr. 8 - HvJ EU / 17 juni 2021, Mircom/Telenet

Hof van Justitie van de EU 17 juni 2021 IEF 20033 ECLI:EU:C:2021:492 C-59719 – de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door J. Schmoll als gemachtigde, – de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde, – de Europese Comm...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jurisprudentie
Nr. 9 - HvJ EU / 3 juni 2021, CV-Online/Melons

Hof van Justitie EU 3 juni 2021 IEF 20021 ECLI:EU:C:2021:434 C
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021, Atlantic/ Marell Boats

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. dr. S.J. van Gompel en mr. M.R. de Zwaan Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021 IEF 19978 ECLI:NL:GHARL:2021:5053 AtlanticMarell Boats Opheffingskortgeding auteursrechtelij...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 9 maart 2021, Epica c.s./ Centertainment c.s.

RECHTSPRA AK IN HET KORT 4 AUTEURSRECHT 2021 230 Rechtbank Amsterdam vzr. 9 maart 2021 IEF 19829 ECLI:NL:RBAMS:2021:1041 Epica c.s.Centertainment c.s. Kort geding over een geschil tussen een band en haar voormalige bandleden tegen platenmaatsch...
PDF
Auteursrecht 2021 / 4

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2021

A.M. van Aerde Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder 2021-3, p. 105-106 S.J. van Gompel Over passend inkomen en investeringen gesproken 2021-4, p. 177-178 S.J. van Gompel en M.R. de Zwaan Auteursrecht nieuwe stijl 2021-1, p. 1-2 C.B. van ...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Inhoud 2021 / 3

Inhoud 105 Editorial Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder 145 Thijs van Aerde 107 Artikelen Verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter Roma Leuyerink 120 m.nt....
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Editorial
Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder

E D I TO R I A L Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder Thijs van Aerde Het doel van de door de Europese Commissie vastgestelde richtsnoeren is, zo blijkt uit p. 1, ‘een correcte en coherente omzetting van artikel 17 in alle lidstaten te...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Artikel
Verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter

ARTIKEL Verplichte aansluiting bij de Geschillen­ commissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter Roma Leuyerink Sinds 1 oktober 2016 kunnen makers en exploitanten met een aantal specifieke auteurscontractenrechtelijke kw...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Artikel
De reikwijdte van artikel 17 DSM-richtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee

ARTIKEL De reikwijdte van artikel 17 DSMrichtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee Christina Angelopoulos, Martin Senftleben en Pim ten Thije Met de Richtlijn auteursrechten en naburige rechten in de di...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Varia
Richtsnoeren betreffende platformaansprakelijkheid: een goedbedoelde maar vergeefse poging houvast te bieden bij de toepassing van artikel 17 DSM-richtlijn

VA R I A Richtsnoeren betreffende platform­ aansprakelijkheid: een goedbedoelde maar vergeefse poging houvast te bieden bij de toepassing van artikel 17 DSM-richtlijn Thijs van Aerde Richtsnoeren zijn niet verbindend. Dit wordt vermeld in de ric...
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Jurisprudentie
Nr. 5 - HvJ EU / 28 oktober 2020, BY/CX

Hof van Justitie van de EU 28 oktober 2020 IEF 19542 ECLI:EU:C:2020:863 C-63719 In zaak C
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Jurisprudentie
Nr. 6 - HvJ EU / 9 maart 2021, VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

J U R I S P R U D E N T I E n r. 6 Nr. 6  VG Bild-KunstStiftung Preu
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Jurisprudentie
Nr. 7 - EHRM / 8 december 2020, AsDac/Moldavië

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 8 december 2020 Application no. 4738407, ECLI:CE:ECHR:2020:1208JUD004738407 DEUXI
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Rechtspraak in het kort
HvJ EU 19 december 2018, Imran Syed

Hof van Justitie van de EU 19 december 2018 IEF 18413 ECLI:EU:C:2018:1033 C-52717 Imran Syed
PDF
Auteursrecht 2021 / 3

Rechtspraak in het kort
HvJ EU 18 december 2019, IT Development/ Free Mobile

RECHTSPRA AK IN HET KORT 3 AUTEURSRECHT 2021 172 Hof van Justitie van de EU 18 december 2019 ECLI:EU:C:2019:1099 C-66618 IT DevelopmentFree Mobile Deze zaak gaat over samenloop tussen onrechtmatige daad en wanprestatie. Het HvJ EU doet uitspraa...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Editorial
Recht voor zijn raap! Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten

Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten E D I TO R I A L Recht voor zijn raap Cyril van der Net Na het RAAP-arrest van het Hof van Justitie1 zijn in...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Artikel
Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jurisprudentie

ARTIKEL Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jochem Donker Op 18 november 2020 stuurde minister Dekker van Rechtsbescherming het Eindrapport Evaluatie Auteurscontractenrecht1 aan de Tweede Kamer. Daarmee...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Inhoud 2021 / 2

Inhoud 45 Editorial Recht voor zijn raap Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten 68 47 Auteursrecht en artificiële creatie Nr. 2 • HvJ EU 8 septe...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Artikel
Auteursrecht en artificiële creatie

Bernt Hugenholtz en João Pedro Quintais ARTIKEL Auteursrecht en artificiële creatie In dit artikel wordt de vraag gesteld of voortbrengselen die met behulp van AI-systemen tot stand zijn gebracht auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Centraal...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Artikel
Uitzendvergoedingsrechten - ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’

‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’ ARTIKEL Uitzendvergoedingsrechten Dirk Visser In deze bijdrage wordt geprobeerd om de ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’1 uit te leggen. Dat lijkt geen geringe opgave. Deze wet ...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 8 september 2020, RAAP/PPI

J U R I S P R U D E N T I E n r. 2 Nr. 2  RAAPPPI Hof van Justitie EU 8 september 2020 IEF 19407 ECLI:EU:C:2020:677 C-26519 Nationale implementatie van het recht op één billijke vergoeding voor mededeling aan het publiek van fonogram, te delen do...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 2 oktober 2020, Lira/Ziggo c.s.

J U R I S P R U D E N T I E n r. 3 Nr. 3  LiraZiggo c.s. Hoge Raad 2 oktober 2020 IEF 19456 ECLI:NL:HR:2020:1548 Uitleg rechtsvermoeden van overdracht ex art. 45d lid 1 Aw en kabeldoorgifterecht ex art. 26a Aw. Overdracht bij voorbaat aan een der...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Den Haag 12 februari 2021, Sena en NPO/CvTA

IEF 19793 ECLI:NL:RBDHA:2021:1150 Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten heeft Sena een bindende aanwijzing gegeven om op haar website de actuele standaardlicentieovereenkomsten met NPO, RPO en OLON e...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 18 november 2020, Smart Urban Mobility/Azor Bike

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. mr. P.B. Hugenholtz en mr. dr. C.B. van der Net Rechtbank Den Haag 18 november 2020 IEF 19590 ECLI:NL:RBDHA:2020:11741 Smart Urban MobilityAzor Bike SUM brengt sinds 2...
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 10 februari 2021, JFS c.s./Taishan c.s

PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Inhoud 2021 / 1

Inhoud Editorial 1 Auteursrecht nieuwe stijl 28 Stef van Gompel en Marcel de Zwaan ‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten 30 Stef van Gompel 10 De Richtlijn online omroepdi...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Editorial
Auteursrecht nieuwe stijl

Stef van Gompel en Marcel de Zwaan Bij de lancering van het blad in 1977 schreef Herman Cohen Jehoram ten aanzien van de keuze voor de naam Auteursrecht: ‘auteursrecht is het enige tot dusverre werkelijk uitgekristalliseerde onderdeel van een wij...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten

ARTIKEL ‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van ­exploitatiecontracten Stef van Gompel ‘Auteurs en artiesten profiteren nog weinig van Wet Auteurscontractenrecht’,1 zo luidt de titel van het persbericht...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
De Richtlijn online omroepdiensten: een brug te kort

ARTIKEL De Richtlijn online omroepdiensten: een brug te kort Heijo Ruijsenaars Het algemene beleid van Europese mediaregulering wordt al sinds decennia grotendeels bepaald door de doelstellingen van de interne markt, om de distributie en toegank...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
Juridisch touwtrekken om een interface: bescherming van API’s in het licht van de zaak Google/Oracle

ARTIKEL Juridisch touwtrekken om een interface: bescherming van API’s in het licht van de zaak GoogleOracle Arnoud Engelfriet Op het moment van schrijven bevindt zich een zaak bij het Amerikaanse Supreme Court die de boel in softwareland wel een...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
Elektronisch voldoen aan het aktevereiste van artikel 2 Aw

ARTIKEL Elektronisch voldoen aan het aktevereiste van artikel 2 Aw Noa Naaman Sinds de introductie van de Wet auteurscontractenrecht geldt het aktevereiste uit art. 2 lid 3 Aw voor zowel overdracht als exclusieve licenties. Deze bijdrage onderzo...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Varia
Google maakt misbruik van machtspositie door weigering tot contracteren

VA R I A Google maakt misbruik van machtspositie door weigering tot contracteren Peter Teunissen 1.Inleiding In de afgelopen jaren heeft dit blad veelvuldig aandacht besteed aan de Richtlijn digitale eengemaakte markt Digital Single Market ‘DSM-...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU / 18 november 2020, Atresmedia/ AGEDI en AIE

J U R I S P R U D E N T I E n r. 1 Nr. 1  AtresmediaAGEDI en AIE Hof van Justitie EU 18 november 2020 IEF 19610 ECLI:EU:C:2020:935 C-14719 Artikel 8 lid 2 van de Verhuurrichtlijn moet aldus worden ­ uitgelegd dat de gebruiker de in deze bepaling ...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 10 september 2020, Left Lane c.s./Sony Music NL

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van dr. S.J. van Gompel en mr. P. Teunissen Rechtbank Amsterdam vzr. 10 september 2020 IEF 19503 ECLI:NL:RBAMS:2020:4618 Left Lane c.s.Sony Music NL Kort geding inzake een gesch...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 oktober 2020, Brein/ Ziggo, XS4ALL en KPN

nadere uitleg van het petitum. Anders dan Ziggo ter zitting heeft aangevoerd betreft dit geen ontoelaatbare eisvermeerdering, maar een gewijzigde en verminderde vordering waartegen ook verweer is gevoerd door Ziggo c.s.
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Inhoud 2020 / 6

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Ten Geleide
Eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op?

179 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op Marcel de Zwaan Mr. M.R. de Zwaan is advocaat te Amsterdam Bremer De Zwaan en redacteur van dit blad. Het nieuwe normaal word...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Artikel
Het nuttig effect van artikel 17

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 180 Het nuttig effect van artikel 17 Jacqueline Seignette Mr. J.M.B. Seignette is advocaat te Amsterdam Höcker Advocaten. Ruim een jaar na de adoptie van de richtlijn is de discus...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Artikel
Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten

187 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Artikel in de serie over de DSM-richtlijn Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten Bernt Hugenholtz Prof. mr. P.B. Hugenholtz is hoogleraar IE aan de Universiteit va...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Verslag
Platformperikelen en digitaal doceren − Verslag van een leerzame (digitale) bijeenkomst van de VvA

193 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Platformperikelen en digitaal doceren Verslag van een leerzame digitale bijeenkomst van de VvA Peter Teunissen Mr. P. Teunissen is promovendus aan de Radboud Universiteit en re...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU / 9 juli 2020, Constantin Film Verleih

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Nr. 10  Constantin Film Verleih Hof van Justitie van de EU 9 juli 2020, IEF 19318 ECLI:EU:C:2020:542 196 van films, enerzijds, en YouTube LLC en Google Inc., die zijn gevestigd in...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, The Sting/Krakatau

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van Onder eindredactie van mr. M.E. Kingma en mr. M.R. de Zwaan stellen van Kravtsov de zitting te volgen de tolken. Dat de kosten buiten...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Hof Den Haag 1 september 2020, Borek Parasols/Tribù

207 Hof Den Haag 1 september 2020, IEF 19417 ECLI:NL:GHDHA:2020:1620 Borek ParasolsTribù Borek gaat in beroep tegen het oordeel van de rechtbank dat zij met het ontwerp van de Collinstoel inbreuk maakt op het auteursrecht van Tribù op de Natal A...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 18 augustus 2020, PRLG/Uniface

213 Rechtbank Amsterdam vzr. 18 augustus 2020, IEF 19376 ECLI:NL:RBAMS:2020:4059 PRLGUniface Bijzondere zorgplicht exploitant software die door 100 gemeenten wordt gebruikt. Voorshands naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardba...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 4 september 2020, Advaita Publishers LLC/Stichting Humans of Film

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Rechtbank Amsterdam vzr. 4 september 2020, IEF 19402 ECLI:NL:RBAMS:2020:4397 Advaita Publishers LLC en 76 natuurlijke personen Stichting Humans of Film Eisers 77 vormen een religie...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2020

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 216 JAAROVERZICHT 2020 TEN GELEIDE W.J. Brants De Richtlijn collectief beheer vijf jaar later 2020-2, p. 45 M.R. de Zwaan Eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op 2020-6, p...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Hof Den Haag 11 augustus 2020, Staat/SEKAM cs

203 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 krijgen rechthebbenden meer mogelijkheden om civielrechtelijk op te treden tegen partijen die met illegaal aanbod de markt verstoren. Daarom wordt downloaden van auteursrechtel...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Inhoud 2020 / 5

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...