of filter op
963 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2021 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 10 februari 2021, JFS c.s./Taishan c.s

PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Inhoud 2021 / 1

Inhoud Editorial 1 Auteursrecht nieuwe stijl 28 Stef van Gompel en Marcel de Zwaan ‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten 30 Stef van Gompel 10 De Richtlijn online omroepdi...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Editorial
Auteursrecht nieuwe stijl

Stef van Gompel en Marcel de Zwaan Bij de lancering van het blad in 1977 schreef Herman Cohen Jehoram ten aanzien van de keuze voor de naam Auteursrecht: ‘auteursrecht is het enige tot dusverre werkelijk uitgekristalliseerde onderdeel van een wij...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten

ARTIKEL ‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van ­exploitatiecontracten Stef van Gompel ‘Auteurs en artiesten profiteren nog weinig van Wet Auteurscontractenrecht’,1 zo luidt de titel van het persbericht...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
De Richtlijn online omroepdiensten: een brug te kort

ARTIKEL De Richtlijn online omroepdiensten: een brug te kort Heijo Ruijsenaars Het algemene beleid van Europese mediaregulering wordt al sinds decennia grotendeels bepaald door de doelstellingen van de interne markt, om de distributie en toegank...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
Juridisch touwtrekken om een interface: bescherming van API’s in het licht van de zaak Google/Oracle

ARTIKEL Juridisch touwtrekken om een interface: bescherming van API’s in het licht van de zaak GoogleOracle Arnoud Engelfriet Op het moment van schrijven bevindt zich een zaak bij het Amerikaanse Supreme Court die de boel in softwareland wel een...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Artikel
Elektronisch voldoen aan het aktevereiste van artikel 2 Aw

ARTIKEL Elektronisch voldoen aan het aktevereiste van artikel 2 Aw Noa Naaman Sinds de introductie van de Wet auteurscontractenrecht geldt het aktevereiste uit art. 2 lid 3 Aw voor zowel overdracht als exclusieve licenties. Deze bijdrage onderzo...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Varia
Google maakt misbruik van machtspositie door weigering tot contracteren

VA R I A Google maakt misbruik van machtspositie door weigering tot contracteren Peter Teunissen 1.Inleiding In de afgelopen jaren heeft dit blad veelvuldig aandacht besteed aan de Richtlijn digitale eengemaakte markt Digital Single Market ‘DSM-...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU / 18 november 2020, Atresmedia/ AGEDI en AIE

J U R I S P R U D E N T I E n r. 1 Nr. 1  AtresmediaAGEDI en AIE Hof van Justitie EU 18 november 2020 IEF 19610 ECLI:EU:C:2020:935 C-14719 Artikel 8 lid 2 van de Verhuurrichtlijn moet aldus worden ­ uitgelegd dat de gebruiker de in deze bepaling ...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 10 september 2020, Left Lane c.s./Sony Music NL

RECHTSPRA AK IN HET KORT Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van dr. S.J. van Gompel en mr. P. Teunissen Rechtbank Amsterdam vzr. 10 september 2020 IEF 19503 ECLI:NL:RBAMS:2020:4618 Left Lane c.s.Sony Music NL Kort geding inzake een gesch...
PDF
Auteursrecht 2021 / 1

Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 oktober 2020, Brein/ Ziggo, XS4ALL en KPN

nadere uitleg van het petitum. Anders dan Ziggo ter zitting heeft aangevoerd betreft dit geen ontoelaatbare eisvermeerdering, maar een gewijzigde en verminderde vordering waartegen ook verweer is gevoerd door Ziggo c.s.
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Inhoud 2020 / 6

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Ten Geleide
Eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op?

179 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op Marcel de Zwaan Mr. M.R. de Zwaan is advocaat te Amsterdam Bremer De Zwaan en redacteur van dit blad. Het nieuwe normaal word...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Artikel
Het nuttig effect van artikel 17

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 180 Het nuttig effect van artikel 17 Jacqueline Seignette Mr. J.M.B. Seignette is advocaat te Amsterdam Höcker Advocaten. Ruim een jaar na de adoptie van de richtlijn is de discus...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Artikel
Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten

187 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Artikel in de serie over de DSM-richtlijn Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten Bernt Hugenholtz Prof. mr. P.B. Hugenholtz is hoogleraar IE aan de Universiteit va...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Verslag
Platformperikelen en digitaal doceren − Verslag van een leerzame (digitale) bijeenkomst van de VvA

193 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Platformperikelen en digitaal doceren Verslag van een leerzame digitale bijeenkomst van de VvA Peter Teunissen Mr. P. Teunissen is promovendus aan de Radboud Universiteit en re...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU / 9 juli 2020, Constantin Film Verleih

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Nr. 10  Constantin Film Verleih Hof van Justitie van de EU 9 juli 2020, IEF 19318 ECLI:EU:C:2020:542 196 van films, enerzijds, en YouTube LLC en Google Inc., die zijn gevestigd in...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 4 augustus 2020, The Sting/Krakatau

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van Onder eindredactie van mr. M.E. Kingma en mr. M.R. de Zwaan stellen van Kravtsov de zitting te volgen de tolken. Dat de kosten buiten...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Hof Den Haag 11 augustus 2020, Staat/SEKAM cs

203 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 krijgen rechthebbenden meer mogelijkheden om civielrechtelijk op te treden tegen partijen die met illegaal aanbod de markt verstoren. Daarom wordt downloaden van auteursrechtel...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Hof Den Haag 1 september 2020, Borek Parasols/Tribù

207 Hof Den Haag 1 september 2020, IEF 19417 ECLI:NL:GHDHA:2020:1620 Borek ParasolsTribù Borek gaat in beroep tegen het oordeel van de rechtbank dat zij met het ontwerp van de Collinstoel inbreuk maakt op het auteursrecht van Tribù op de Natal A...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (vzr.) 18 augustus 2020, PRLG/Uniface

213 Rechtbank Amsterdam vzr. 18 augustus 2020, IEF 19376 ECLI:NL:RBAMS:2020:4059 PRLGUniface Bijzondere zorgplicht exploitant software die door 100 gemeenten wordt gebruikt. Voorshands naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardba...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam 4 september 2020, Advaita Publishers LLC/Stichting Humans of Film

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 Rechtbank Amsterdam vzr. 4 september 2020, IEF 19402 ECLI:NL:RBAMS:2020:4397 Advaita Publishers LLC en 76 natuurlijke personen Stichting Humans of Film Eisers 77 vormen een religie...
PDF
Auteursrecht 2020 / 6

Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2020

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20206 216 JAAROVERZICHT 2020 TEN GELEIDE W.J. Brants De Richtlijn collectief beheer vijf jaar later 2020-2, p. 45 M.R. de Zwaan Eet de digitale revolutie haar eigen kinderen op 2020-6, p...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Inhoud 2020 / 5

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Artikel
Auteursrecht-trollen – Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden

141 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 Auteursrecht-trollen Hoe ze te herkennen en hoe ze te bestrijden Dirk Visser, Charlotte Vrendenbarg en Bram Bogaerts Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar IE te Leiden en advoc...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Artikel
De gevolgen van Brexit: auteursrecht of vis

151 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 De gevolgen van Brexit: auteursrecht of vis Adam Rendle, Maria Luchian en Marijn Kingma1 A.W. Rendle is advocaat te Londen Taylor Wesseling. M. Luchian is associate te Londen T...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Jurisprudentie
Nr. 8 - HvJ EU / 2 april 2020, SAMI en STIM

157 Nr. 8  SAMI en STIM Hof van Justitie van de EU 2 april 2020, IEF 19118 ECLI:EU:C:2020:268 C-75318 Een autoverhuurder verricht geen mededeling aan het publiek door in zijn auto’s autoradio’s te plaatsen waarmee muziek kan worden ontvangen en ...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Jurisprudentie
Nr. 9 - HR / 17 juli 2020, AMP/SENA

161 Nr. 9  AMPSENA Hoge Raad 17 juli 2020, IEF 19331 ECLI:NL:HR:2020:1300 Art. 15 lid 1 Wnr moet aldus worden uitgelegd dat niet alleen de bevoegdheid tot inning en verdeling van de billijke vergoeding, maar ook de bevoegdheid tot vaststelling d...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2020, The Sting/Krakatau

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 168 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van dr. mr. K.J. Koelman en prof. dr. M.R.F. Senftleben Hof Arnhem-Leeuwarden 23 juni 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:4773 The StingKrakata...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (vzr.) 30 april 2020, Dish Network/WorldStream

171 Rechtbank Den Haag vzr. 30 april 2020, IEF 19184 ECLI:NL:RBDHA:2020:3980 Dish Network WorldStream Televisiezender Dish Network vordert dat internetprovider WorldStream wordt bevolen NAW-gegevens te verstrekken van klanten die inbreuk hebben ...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Noord-Nederland 15 april 2020, Bouwer/opdrachtgever

173 Rechtbank Noord-Nederland 15 april 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1823 Bouweropdrachtgever Gedaagde schendt auteursrecht van rechthebbende op ontwerp van huis, door zonder toestemming het ontwerp uit te voeren en de woning te bouwen
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 10 april 2020, Strandstoel XXL

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 Rechtbank Rotterdam 10 april 2020, IEF 19144 ECLI:NL:RBROT:2020:3406 Strandstoel XXL Strandstoel XXL van Studio IDM is een beschermd ontwerp, niet ontleend aan eerder op de markt g...
PDF
Auteursrecht 2020 / 5

Rechtspraak in het kort
Rb. Rotterdam 1 mei 2020, Boudoir fotoshoot

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20205 Rechtbank Rotterdam 1 mei 2020, IEF 19199 ECLI:NL:RBROT:2020:4296 Boudoir fotoshoot Portretrecht op portret in opdracht, artikel 20 Aw.
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Inhoud 2020 / 3-4

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20203-4 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de ...
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Artikel
Auteursrecht op robotcreaties? Een analyse op basis van de incentivetheorie

77 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20203-4 Auteursrecht op robotcreaties Een analyse op basis van de incentivetheorie Laurens Buijtelaar en Martin Senftleben Mr. L.D. Buijtelaar is docentonderzoeker intellectueel eigen...
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Artikel
Artikel 5 DSM-richtlijn en de magie van kennisverspreiding: digitaal en grensoverschrijdend onderwijs

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20203-4 94 Artikel in de serie over de DSM-richtlijn Artikel 5 DSM-richtlijn en de magie van kennisverspreiding: digitaal en grensoverschrijdend onderwijs Vicky Breemen Dr. V.E. Breemen...
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Jurisprudentie
Nr. 5 - Rb. Amsterdam / 17 mei 2019 en 1 november 2019, Van Uem/De Persgroep

101 Nr. 5  Van UemDe Persgroep Rechtbank Amsterdam Ktr. Tussenvonnis 17 mei 2019, IEF 18475 ECLI:NL:RBAMS:2019:3566 Eindvonnis 1 november 2019, IEF 18797 ECLI:NL:RBAMS:2019:8119 Freelance journaliste ontvangt € 497,38 € 0.13 per woord voor negen...
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Jursprudentie
Nr. 6 - Rb. Midden-Nederland / 20 september 2017 en Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, Martijn Garritsen/Spinnin Records c.s.

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20203-4 Nr. 6  Martijn GarritsenSpinnin Records c.s. Rechtbank Midden-Nederland 20 september 2017, IEF 17116 ECLI:NL:RBMNE:2017:4775 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, IEF 18905 ECLI...
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Midden-Nederland / 9 januari 2020, Eiser/Ali B

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20203-4 Nr. 7  EiserAli B Rechtbank Midden-Nederland 9 januari 2020, IEF 18929 ECLI:NL:RBMNE:2020:24 Rapper en cabaretier Ali  B gebruikt in zijn theatershow een geluidsfragment waarin d...
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Rechtspraak in het kort
Rb. Oost-Brabant 25 maart 2020, Philips/Lidl

137 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20203-4 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. A.M. van Aerde en prof. mr. P.B. Hugenholtz Links de Shaver van Philips, rechts het scheer­ apparaat van Lidl Rechtbank O...
PDF
Auteursrecht 2020 / 3-4

Rechtspraak in het kort
GiEA Curaçao 14 februari 2020, Journalist/Amigoe

139 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 14 februari 2020, IEF 19019 ECLI:NL:OGEAC:2020:26 JournalistAmigoe Een journalist plaatst op zijn Facebookpagina een foto van een commentaar in een krant van Amigoe. Amigoe meent dat de journalist aldus a...
PDF
Auteursrecht 2020 / 2

Inhoud 2020 / 2

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20202 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zw...
PDF
Auteursrecht 2020 / 2

Ten geleide
De Richtlijn collectief beheer vijf jaar later

45 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20202 Ten geleide De Richtlijn collectief beheer vijf jaar later Wynand Brants Mr. W.J. Brants is werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en redacteur van dit blad. On...
PDF
Auteursrecht 2020 / 2

Artikel
Collectieve licentieverlening met een verruimd effect − Een nordische exoot maakt een gelukkige landing in de digitale eengemaakte markt

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20202 46 Artikel in de serie over collectief beheer Collectieve licentieverlening met een verruimd effect Een nordische exoot maakt een gelukkige landing in de digitale eengemaakte mark...
PDF
Auteursrecht 2020 / 2

Artikel
Filmmakers en de value gap: het collectieve model als beproefde oplossing

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20202 56 Artikel in de serie over collectief beheer Filmmakers en de value gap: het collectieve model als beproefde oplossing Jochem Donker Mr. S.J. Donker is manager juridische zaken b...
PDF
Auteursrecht 2020 / 2

Jurisprudentie
Nr. 4 - Hof Arnhem-Leeuwarden / 5 november 2019, Dutch Film Works/Ziggo c.s.

61 Nr. 4  Dutch Film WorksZiggo c.s. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2019, IEF 18806 ECLI:NL:GHARL:2019:9352 Beoordeling van een verzoek tot verkrijging van NAWgegevens. Kan een auteursrechthebbende op een film van een accessprovider vorderen d...
PDF
Auteursrecht 2020 / 2

Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam / 17 december 2019, Appellant/Springer

AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20202 Rechtbank MiddenNederland 23 december 2019, IEF 18943 ECLI:NL:RBMNE:2019:6136 MCMHFM Het Amerikaanse platenlabel MCM stelt dat HFM inbreuk maakt op haar nabuurrechtelijke rechten. ...
PDF
Auteursrecht 2020 / 2

Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland / 23 december 2019, MCM/HFM

71 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van mr. W.J. Brants en mr. P. Teunissen. Hof Amsterdam 17 december 2019, IEF 18914 ECLI:NL:GHAMS:2019:4506 AppellantSpringer Geschil tussen auteur en uitgever over royalty’s over een in 1981 uitgege...