Auteursrecht
Artikel

Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief

Gerrie Heevel

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 236 Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief Gerrie Heevel Mr. G.J. Heevel is senior rechter in de rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Amsterdam. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven. De vraag van de redactie van AMI was of ik een korte bijdrage wilde schrijven voor dit speciale nummer van AMI gewijd aan 25 jaar WNR, met daarin een korte historische terugblik. Terugblikkend...
Auteursrecht 2018 / 6
1
Inhoud 2018 / 6
25 jaar Wet op de naburige rechten
2
Ten geleide
‘A je to!’ 25 jaar Wet op de naburige rechten
Stef van Gompel
3
Artikel
Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief
Gerrie Heevel
4
Artikel
De naburige rechten hebben hun tijd gehad
Bernt Hugenholtz
5
Artikel
Related rights in United States law
Daniel Gervais
6
Artikel
25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden
Rob van Dongen, Vanessa Henneman, Paul Solleveld, Alfredo dos Santos Gil en Roland Wigman
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 27 augustus 2018, Rutten/RF Mediaproducties
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (ktr.) 23 augustus 2018, Eiseres/Keijzer Holland
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (ktr.) 12 juni 2018, Eiser/Rijksuniversiteit Groningen
10
Actualiteiten
Actualiteiten
11
Agenda
Agenda