Auteursrecht
Artikel

25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden

Rob van Dongen, Vanessa Henneman, Paul Solleveld, Alfredo dos Santos Gil en Roland Wigman

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 252 25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden Sinds 25 jaar beschermt de Wet op de naburige rechten WNR prestaties van uitvoerende kunstenaars, zoals muzikanten en acteurs, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties. In 1995 vonden ook filmproducenten bescherming onder de WNR. Deze bijdrage maakt de balans op vanuit het perspectief van verschillende categorieën rechthebbenden. Wat heeft 25 jaar WNR betekend voor de diver...
Auteursrecht 2018 / 6
1
Inhoud 2018 / 6
25 jaar Wet op de naburige rechten
2
Ten geleide
‘A je to!’ 25 jaar Wet op de naburige rechten
Stef van Gompel
3
Artikel
Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief
Gerrie Heevel
4
Artikel
De naburige rechten hebben hun tijd gehad
Bernt Hugenholtz
5
Artikel
Related rights in United States law
Daniel Gervais
6
Artikel
25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden
Rob van Dongen, Vanessa Henneman, Paul Solleveld, Alfredo dos Santos Gil en Roland Wigman
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 27 augustus 2018, Rutten/RF Mediaproducties
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (ktr.) 23 augustus 2018, Eiseres/Keijzer Holland
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (ktr.) 12 juni 2018, Eiser/Rijksuniversiteit Groningen
10
Actualiteiten
Actualiteiten
11
Agenda
Agenda