Auteursrecht
Actualiteiten

Actualiteiten

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20186 Echter, ook als zou worden aangenomen dat eiser rechthebbende is op de persoonlijkheidsrechten, zou hem dat in deze procedure niet baten. Hoewel aan eiser kan worden toegegeven dat het op de weg van de RUG had gelegen om met eiser in contact te treden alvorens de Scribendisyllabi te gebruiken als basis voor de 2015-syllabi en daarnaast met hem te communiceren over de bewerking van de syllabi, staat daarmee nog niet vast dat spr...
Auteursrecht 2018 / 6
1
Inhoud 2018 / 6
25 jaar Wet op de naburige rechten
2
Ten geleide
‘A je to!’ 25 jaar Wet op de naburige rechten
Stef van Gompel
3
Artikel
Korte terugblik: WNR 1993 vanuit historisch perspectief
Gerrie Heevel
4
Artikel
De naburige rechten hebben hun tijd gehad
Bernt Hugenholtz
5
Artikel
Related rights in United States law
Daniel Gervais
6
Artikel
25 jaar WNR: de betekenis voor rechthebbenden
Rob van Dongen, Vanessa Henneman, Paul Solleveld, Alfredo dos Santos Gil en Roland Wigman
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Amsterdam (ktr.) 27 augustus 2018, Rutten/RF Mediaproducties
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag (ktr.) 23 augustus 2018, Eiseres/Keijzer Holland
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (ktr.) 12 juni 2018, Eiser/Rijksuniversiteit Groningen
10
Actualiteiten
Actualiteiten
11
Agenda
Agenda