Auteursrecht
Artikel

WIPO omroepverdrag: weg ermee? Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz, ‘De naburige rechten hebben hun tijd gehad’, AMI 2018, afl. 6

Alfredo dos Santos Gil

Download article
89 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20193 WIPO omroepverdrag: weg ermee Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz, ‘De naburige rechten hebben hun tijd gehad’, AMI 2018, afl. 6 Alfredo dos Santos Gil Mr. A.B.E. dos Santos Gil is jurist bij de Nederlandse Publieke Omroep NPO. Curieus genoeg zijn dezelfde technologische en maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding voor een roep voor meer bescherming van omroepactiviteiten en voor het afschaffen van een naburi...
Auteursrecht 2019 / 3
1
Inhoud 2019 / 3
2
Ten geleide
Richtlijn; normen en waarden in digitale tijden
Marcel de Zwaan
3
Artikel
The article formerly known as 13
Dirk Visser
4
Artikel
WIPO omroepverdrag: weg ermee? Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz, ‘De naburige rechten hebben hun tijd gehad’, AMI 2018, afl. 6
Alfredo dos Santos Gil
5
Jurisprudentie
Nr. 5 - HR 29 maart 2019, Dijkstra/De 4 Jaargetijden
m.nt. J.J.C. Kabel
6
Jurisprudentie
Nr. 6 - Rb. Amsterdam 12 december 2018, ABMD c.s. v. Buma/Stemra
m.nt. W.J. Brants
7
Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 februari 2019, Dutch FilmWorks/Ziggo c.s.
m.nt. J.S. Bierens en G.J. Zwenne
8
Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019, Weduwe/ Café-restaurant Expo-Madrid