Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 5 - HR 29 maart 2019, Dijkstra/De 4 Jaargetijden

m.nt. J.J.C. Kabel

Download article
91 Nr. 5  DijkstraDe 4 Jaargetijden Hoge Raad 29 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:451 Is ingevolge art. 25 lid 1 sub d Aw reputatieschade bij een misvorming of verminking van een werk een afzonderlijk vereiste of is die schade met zodanige misvorming of verminking al gegeven Uitleg van het artikel op basis van de Berner Conventie. Omstandigheden ter vaststelling van reputatieschade. Verhouding tussen sub c en sub d van het artikel. Arrest in de zaak van: eiser, wonende te woonplaats, EISER tot c...
Auteursrecht 2019 / 3
1
Inhoud 2019 / 3
2
Ten geleide
Richtlijn; normen en waarden in digitale tijden
Marcel de Zwaan
3
Artikel
The article formerly known as 13
Dirk Visser
4
Artikel
WIPO omroepverdrag: weg ermee? Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz, ‘De naburige rechten hebben hun tijd gehad’, AMI 2018, afl. 6
Alfredo dos Santos Gil
5
Jurisprudentie
Nr. 5 - HR 29 maart 2019, Dijkstra/De 4 Jaargetijden
m.nt. J.J.C. Kabel
6
Jurisprudentie
Nr. 6 - Rb. Amsterdam 12 december 2018, ABMD c.s. v. Buma/Stemra
m.nt. W.J. Brants
7
Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 februari 2019, Dutch FilmWorks/Ziggo c.s.
m.nt. J.S. Bierens en G.J. Zwenne
8
Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019, Weduwe/ Café-restaurant Expo-Madrid