Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 6 - Rb. Amsterdam 12 december 2018, ABMD c.s. v. Buma/Stemra

m.nt. W.J. Brants

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20193 Nr. 6  ABMD c.s v. BumaStemra Rechtbank Amsterdam 100 3. de buitenlandse vennootschap SABAM CVBA, gevestigd te Brussel, België, gedaagde, advocaat mr. J.A. Dullaart te Naaldwijk. 12 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8995 Eiseres sub 1 wordt hierna ABMD genoemd, eiseressen gezamenlijk ABMD c.s. Gedaagden worden respectievelijk Buma, Stemra en Sabam genoemd. Niet handhaven van BumaStemra op gebruik Spotify door profession...
Auteursrecht 2019 / 3
1
Inhoud 2019 / 3
2
Ten geleide
Richtlijn; normen en waarden in digitale tijden
Marcel de Zwaan
3
Artikel
The article formerly known as 13
Dirk Visser
4
Artikel
WIPO omroepverdrag: weg ermee? Een reactie op het artikel van Bernt Hugenholtz, ‘De naburige rechten hebben hun tijd gehad’, AMI 2018, afl. 6
Alfredo dos Santos Gil
5
Jurisprudentie
Nr. 5 - HR 29 maart 2019, Dijkstra/De 4 Jaargetijden
m.nt. J.J.C. Kabel
6
Jurisprudentie
Nr. 6 - Rb. Amsterdam 12 december 2018, ABMD c.s. v. Buma/Stemra
m.nt. W.J. Brants
7
Jurisprudentie
Nr. 7 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 februari 2019, Dutch FilmWorks/Ziggo c.s.
m.nt. J.S. Bierens en G.J. Zwenne
8
Rechtspraak in het kort
Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2019, Weduwe/ Café-restaurant Expo-Madrid