Auteursrecht
Rechtspraak in het kort

Rb. Overijssel (vzr.) 23 mei 2019, Druppies/Gevavi

Download article
145 Rechtbank Overijssel vzr. 23 mei 2019, IEF 18485 DruppiesGevavi Laars is niet beschermd omdat elementen niet nieuw of technisch bepaald zijn en ook de combinatie van elementen onvoldoende oorspronkelijk is. Auteursrecht 4.3  Om als auteursrechtelijk werk beschermd te kunnen zijn in de zin van artikel 10 Aw, moet het voortbrengsel oorspronkelijk zijn, in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt en tot uiting komt d...
Auteursrecht 2019 / 4
1
Artikel
Artikel 14 DSM-richtlijn: Werken van beeldende kunst in het publieke domein
Hanneke Holthuis en Vincent van den Eijnde
2
Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Oost-Brabant / 13 maart 2019, Allgeier/GAC
m.nt. H. Struik
3
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland 9 januari 2019, Mangohouten tafelblad
4
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (vzr.) 23 mei 2019, Druppies/Gevavi
5
Ontwikkelingen & Actualiteiten
6
Inhoud 2019 / 4
7
Artikel
Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)
Stefan Kulk en Peter Teunissen