Auteursrecht

Inhoud 2019 / 4

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20194 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zwaan voorzitter, mr. W.J. Brants, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. P.B. Hugenholtz, prof. mr. J.J.C. Kabel, mr. K.J. Koelman, mr. N. van Lingen, mr. S.C. van Loon, mr. V. Rörsch, prof. dr. M.R.F. Senftleben, mr. P. Teunissen A M I tijdschrift voor a...
Auteursrecht 2019 / 4
1
Artikel
Artikel 14 DSM-richtlijn: Werken van beeldende kunst in het publieke domein
Hanneke Holthuis en Vincent van den Eijnde
2
Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Oost-Brabant / 13 maart 2019, Allgeier/GAC
m.nt. H. Struik
3
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland 9 januari 2019, Mangohouten tafelblad
4
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (vzr.) 23 mei 2019, Druppies/Gevavi
5
Ontwikkelingen & Actualiteiten
6
Inhoud 2019 / 4
7
Artikel
Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)
Stefan Kulk en Peter Teunissen