Auteursrecht
Artikel

Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)

Stefan Kulk en Peter Teunissen

Download article
121 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20194 Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt deel 1 Stefan Kulk en Peter Teunissen Mr. dr. S. Kulk is universitair docent aan de Universiteit Utrecht, mr. P. Teunissen is promovendus aan de Radboud Universiteit. Het gesloten stelsel van excepties van de Auteursrechtrichtlijn Arl is met enige regelmaat onderwerp van discussie geweest in het nationale1 en Europese2 discours. De belangrijkste kritiek...
Auteursrecht 2019 / 4
1
Artikel
Artikel 14 DSM-richtlijn: Werken van beeldende kunst in het publieke domein
Hanneke Holthuis en Vincent van den Eijnde
2
Jurisprudentie
Nr. 8 - Rb. Oost-Brabant / 13 maart 2019, Allgeier/GAC
m.nt. H. Struik
3
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland 9 januari 2019, Mangohouten tafelblad
4
Rechtspraak in het kort
Rb. Overijssel (vzr.) 23 mei 2019, Druppies/Gevavi
5
Ontwikkelingen & Actualiteiten
6
Inhoud 2019 / 4
7
Artikel
Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 1)
Stefan Kulk en Peter Teunissen