Auteursrecht
Artikel

De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019

Egbert Dommering

Download article
185 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20196 De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019 1 Egbert Dommering2 Prof. mr. E.J. Dommering is hoogleraar-emeritus aan de Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Informatierecht. 29 juli 2019 was het D-Day voor het Europese auteursrecht. Toen deed een Grote Kamer van het Hof van Justitie uitspraak in drie zaken waarin het Duitse Bundesgerichtshof prejudiciële vragen had gesteld over...
Auteursrecht 2019 / 6
1
Inhoud 2019 / 6
2
Artikel
De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019
Egbert Dommering
3
Artikel
Foto-auteursrecht en de begroting van de schade
Anne Bekema
4
Artikel
Artikel 15 DSM-richtlijn: bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik (persuitgeversrecht)
Mireille van Eechoud
5
Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU / 29 juli 2019, Pelham/Hütter (‘Metall auf Metall’)
m.nt. M.R.F. Senftleben
6
Rechtspraak in het kort
HvJ EU / 12 september 2019, VG Media/Google
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag / 7 augustus 2019, MVSA & Shoebaloo/Invert
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland / 2 september 2019, Biek/FarmCamps
9
Ontwikkelingen & Actualiteiten