Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 10 - HvJ EU / 29 juli 2019, Pelham/Hütter (‘Metall auf Metall’)

m.nt. M.R.F. Senftleben

Download article
203 Nr. 10  PelhamHütter ‘Metall auf Metall’ Hof van Justitie van de Europese Unie 29 juli 2019, C-47617, ECLI:EU:C:2019:624 Overname van ritmische sequens van twee seconden leng­ te. Vraag of overname inbreuk op het naburige recht van de fonogrammenproducent oplevert. Beschermd is elk deel van een geluidsopname: hoe kort dan ook.Van inbreuk is echter geen sprake wanneer een geluidsfragment in onherkenbare vorm wordt opgenomen in een ander fono­ gram.  Anders zou de kunstvrijheid – die ook ...
Auteursrecht 2019 / 6
1
Inhoud 2019 / 6
2
Artikel
De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019
Egbert Dommering
3
Artikel
Foto-auteursrecht en de begroting van de schade
Anne Bekema
4
Artikel
Artikel 15 DSM-richtlijn: bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik (persuitgeversrecht)
Mireille van Eechoud
5
Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU / 29 juli 2019, Pelham/Hütter (‘Metall auf Metall’)
m.nt. M.R.F. Senftleben
6
Rechtspraak in het kort
HvJ EU / 12 september 2019, VG Media/Google
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag / 7 augustus 2019, MVSA & Shoebaloo/Invert
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland / 2 september 2019, Biek/FarmCamps
9
Ontwikkelingen & Actualiteiten