Auteursrecht
Rechtspraak in het kort

HvJ EU / 12 september 2019, VG Media/Google

Download article
217 Rechtspraak in het kort Onder eindredactie van prof. dr. M.R.F. Senftleben en mr. P. Teunissen Hof van Justitie EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2018:716 VG MediaGoogle AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20196 op persproducten die hun gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen worden verleend, exclusief aan VG Media overdragen. 11  Google exploiteert verschillende internetzoekmachines, waaronder de gelijknamige zoekmachine, en een geautomatiseerde informat...
Auteursrecht 2019 / 6
1
Inhoud 2019 / 6
2
Artikel
De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019
Egbert Dommering
3
Artikel
Foto-auteursrecht en de begroting van de schade
Anne Bekema
4
Artikel
Artikel 15 DSM-richtlijn: bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik (persuitgeversrecht)
Mireille van Eechoud
5
Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU / 29 juli 2019, Pelham/Hütter (‘Metall auf Metall’)
m.nt. M.R.F. Senftleben
6
Rechtspraak in het kort
HvJ EU / 12 september 2019, VG Media/Google
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag / 7 augustus 2019, MVSA & Shoebaloo/Invert
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland / 2 september 2019, Biek/FarmCamps
9
Ontwikkelingen & Actualiteiten