Auteursrecht
Ontwikkelingen & Actualiteiten

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20196 in het oog springende slaapzolder met een overstek leunend op berkenstammen en met een uitvalrek, een tweepersoonsbed in de rechter slaapruimte en een stapelbed in de linker slaapruimte, een andere trap naar de slaapzolder, die op een andere plek is geplaatst, en een andere houten vloer. Nu de door Biek genoemde elementen niet een-op-een zijn overgenomen, maar er op deze wijze andere keuzes zijn gemaakt, wekt het interieur van ...
Auteursrecht 2019 / 6
1
Inhoud 2019 / 6
2
Artikel
De arresten Funke Medien, Spiegel Online en Pelham van het HvJ EU van 29 juli 2019
Egbert Dommering
3
Artikel
Foto-auteursrecht en de begroting van de schade
Anne Bekema
4
Artikel
Artikel 15 DSM-richtlijn: bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik (persuitgeversrecht)
Mireille van Eechoud
5
Jurisprudentie
Nr. 10 - HvJ EU / 29 juli 2019, Pelham/Hütter (‘Metall auf Metall’)
m.nt. M.R.F. Senftleben
6
Rechtspraak in het kort
HvJ EU / 12 september 2019, VG Media/Google
7
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag / 7 augustus 2019, MVSA & Shoebaloo/Invert
8
Rechtspraak in het kort
Rb. Midden-Nederland / 2 september 2019, Biek/FarmCamps
9
Ontwikkelingen & Actualiteiten