Auteursrecht

Inhoud 2020 / 1

Download article
AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20201 AMI wordt in opdracht van de Vereniging voor Auteursrecht VvA uitgegeven door deLex bv www.delex.nl en verschijnt zes maal per jaar. Redactie De redactie bestaat uit: mr. M.R. de Zwaan voorzitter, mr. W.J. Brants, dr. S.J. van Gompel, prof. mr. P.B. Hugenholtz, mr. K.J. Koelman, mr. N. van Lingen, mr. S.C. van Loon, prof. dr. M.R.F. Senftleben, mr. P. Teunissen A M I tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht Red...
Auteursrecht 2020 / 1
1
Inhoud 2020 / 1
2
In Memoriam Jan Kabel
Bernt Hugenholtz
3
Artikel
Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen
Stef van Gompel
4
Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU / 12 september 2019, Cofemel/G-Star
m.nt. M.R. de Zwaan
5
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond/Tom Kabinet
m.nt. D.J.G. Visser
6
Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam / 24 juli 2019 KNMT/Buma
m.nt. A.M. van Aerde
7
Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2019