Auteursrecht

In Memoriam Jan Kabel

Bernt Hugenholtz

Download article
1 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20201 In Memoriam Jan Kabel Op 16 december is na een kort ziekbed overleden prof. dr. J.J.C. Jan Kabel, emeritus-hoogleraar informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam. Jan was van 2010 tot 2019 redactielid van AMI, en schreef in de loop van zijn lange rechtswetenschappelijke loopbaan talrijke artikelen en annotaties voor dit tijdschrift.1 De meeste van Jans AMI-publicaties verkennen het grensvlak van auteursrecht en beelden...
Auteursrecht 2020 / 1
1
Inhoud 2020 / 1
2
In Memoriam Jan Kabel
Bernt Hugenholtz
3
Artikel
Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen
Stef van Gompel
4
Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU / 12 september 2019, Cofemel/G-Star
m.nt. M.R. de Zwaan
5
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond/Tom Kabinet
m.nt. D.J.G. Visser
6
Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam / 24 juli 2019 KNMT/Buma
m.nt. A.M. van Aerde
7
Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2019