Auteursrecht
Artikel

Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen

Stef van Gompel

Download article
3 AMI - tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht 20201 Artikel in de serie over de DSM-richtlijn Artikelen 8 tot en met 11 DSMrichtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen Stef van Gompel Dr. S.J. van Gompel is universitair hoofddocent aan het Instituut voor Informatierecht IViR van de Universiteit van Amsterdam en redacteur van dit blad. In Hoofdstuk 1 van Titel III van de DSM-richtlijn, die maatregelen voorschrijft om de licentieverlening te ve...
Auteursrecht 2020 / 1
1
Inhoud 2020 / 1
2
In Memoriam Jan Kabel
Bernt Hugenholtz
3
Artikel
Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen
Stef van Gompel
4
Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU / 12 september 2019, Cofemel/G-Star
m.nt. M.R. de Zwaan
5
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond/Tom Kabinet
m.nt. D.J.G. Visser
6
Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam / 24 juli 2019 KNMT/Buma
m.nt. A.M. van Aerde
7
Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2019