Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 1 - HvJ EU / 12 september 2019, Cofemel/G-Star

m.nt. M.R. de Zwaan

Download article
11 Nr. 1  CofemelG-Star Hof van Justitie van de Europese Unie 12 september 2019, IEF 18680 ECLI:EU:C:2019:721 Vervaardiging van overeenstemmende modellen kleding ook inbreuk auteursrecht De Auteursrechtrichtlijn 200129 laat het bestaan en de werkingssfeer van de g ­ eldende bepalingen inzake modellen artikel 17 richtlijn, artikel 96, lid 2, verordening in stand, met inbegrip van het beginsel van cumulatieve bescherming. Voor design is het werkbegrip geharmoniseerd. Noodzakelijk en voldoend...
Auteursrecht 2020 / 1
1
Inhoud 2020 / 1
2
In Memoriam Jan Kabel
Bernt Hugenholtz
3
Artikel
Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen
Stef van Gompel
4
Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU / 12 september 2019, Cofemel/G-Star
m.nt. M.R. de Zwaan
5
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond/Tom Kabinet
m.nt. D.J.G. Visser
6
Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam / 24 juli 2019 KNMT/Buma
m.nt. A.M. van Aerde
7
Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2019