Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 2 - HvJ EU / 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond/Tom Kabinet

m.nt. D.J.G. Visser

Download article
21 Nr. 2  Nederlands UitgeversverbondTom Kabinet Hof van Justitie van de Europese Unie 19 december 2019, IEF 18898 ECLI:EU:C:2019:1111 Art. 3 en 4 Arl. Tweedehands e-books Ter download beschikbaar stellen van e-books. Mededeling aan het publiek. Geen distributie. Geen uitputting. ARREST VAN HET HOF Grote kamer In zaak C
Auteursrecht 2020 / 1
1
Inhoud 2020 / 1
2
In Memoriam Jan Kabel
Bernt Hugenholtz
3
Artikel
Artikelen 8 tot en met 11 DSM-richtlijn: Niet of niet meer in de handel zijnde werken en andere materialen
Stef van Gompel
4
Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU / 12 september 2019, Cofemel/G-Star
m.nt. M.R. de Zwaan
5
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond/Tom Kabinet
m.nt. D.J.G. Visser
6
Jurisprudentie
Nr. 3 - Rb. Amsterdam / 24 juli 2019 KNMT/Buma
m.nt. A.M. van Aerde
7
Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2019