Auteursrecht
Editorial

Recht voor zijn raap! Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten

Cyril van der Net

Download article
Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten E D I TO R I A L Recht voor zijn raap Cyril van der Net Na het RAAP-arrest van het Hof van Justitie1 zijn in Europa de rapen gaar. Het arrest komt er, zeer kort samengevat, op neer dat de lidstaten van de EU ten aanzien van het ver­ goedingsrecht inzake het openbaar maken van commer­ ciële fonogrammen geen reciprociteit mogen eisen, en dat A ­ merikaanse u...
Auteursrecht 2021 / 2
1
Inhoud 2021 / 2
2
Editorial
Recht voor zijn raap! Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten
Cyril van der Net
3
Artikel
Auteursrecht en artificiële creatie
Bernt Hugenholtz en João Pedro Quintais
4
Artikel
Uitzendvergoedingsrechten - ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’
Dirk Visser
5
Artikel
Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jurisprudentie
Jochem Donker
6
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 8 september 2020, RAAP/PPI
m.nt. Mireille van Eechoud
7
Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 2 oktober 2020, Lira/Ziggo c.s.
m.nt. Stef van Gompel
8
Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Den Haag 12 februari 2021, Sena en NPO/CvTA
m.nt. Wynand Brants
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 18 november 2020, Smart Urban Mobility/Azor Bike
10
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 10 februari 2021, JFS c.s./Taishan c.s