Auteursrecht
Artikel

Uitzendvergoedingsrechten - ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’

Dirk Visser

Download article
‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’ ARTIKEL Uitzendvergoedingsrechten Dirk Visser In deze bijdrage wordt geprobeerd om de ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’1 uit te leggen. Dat lijkt geen geringe opgave. Deze wet vormt namelijk een alleen historisch te verklaren constructie van ingewikkelde techniekafhankelijke ­bepalingen.2 De belangrijkste uitkomst is echter betrekkelijk eenvoudig te beschrijven: alle filmmakers krijgen een vergoedingsrecht voor uitzendinge...
Auteursrecht 2021 / 2
1
Inhoud 2021 / 2
2
Editorial
Recht voor zijn raap! Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten
Cyril van der Net
3
Artikel
Auteursrecht en artificiële creatie
Bernt Hugenholtz en João Pedro Quintais
4
Artikel
Uitzendvergoedingsrechten - ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’
Dirk Visser
5
Artikel
Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jurisprudentie
Jochem Donker
6
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 8 september 2020, RAAP/PPI
m.nt. Mireille van Eechoud
7
Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 2 oktober 2020, Lira/Ziggo c.s.
m.nt. Stef van Gompel
8
Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Den Haag 12 februari 2021, Sena en NPO/CvTA
m.nt. Wynand Brants
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 18 november 2020, Smart Urban Mobility/Azor Bike
10
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 10 februari 2021, JFS c.s./Taishan c.s