Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 2 - HvJ EU / 8 september 2020, RAAP/PPI

m.nt. Mireille van Eechoud

Download article
J U R I S P R U D E N T I E n r. 2 Nr. 2  RAAPPPI Hof van Justitie EU 8 september 2020 IEF 19407 ECLI:EU:C:2020:677 C-26519 Nationale implementatie van het recht op één billijke vergoeding voor mededeling aan het publiek van fonogram, te delen door uitvoerende kunstenaars en producenten Art.  8, lid  2 richtlijn  2006115 Verhuur- en leenrecht. Door de VS gemaakt voorbehoud op de verplichtingen uit het WPPT WIPO Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen 1996 leidt middels een reciprociteitse...
Auteursrecht 2021 / 2
1
Inhoud 2021 / 2
2
Editorial
Recht voor zijn raap! Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten
Cyril van der Net
3
Artikel
Auteursrecht en artificiële creatie
Bernt Hugenholtz en João Pedro Quintais
4
Artikel
Uitzendvergoedingsrechten - ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’
Dirk Visser
5
Artikel
Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jurisprudentie
Jochem Donker
6
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 8 september 2020, RAAP/PPI
m.nt. Mireille van Eechoud
7
Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 2 oktober 2020, Lira/Ziggo c.s.
m.nt. Stef van Gompel
8
Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Den Haag 12 februari 2021, Sena en NPO/CvTA
m.nt. Wynand Brants
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 18 november 2020, Smart Urban Mobility/Azor Bike
10
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 10 februari 2021, JFS c.s./Taishan c.s