Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 3 - HR 2 oktober 2020, Lira/Ziggo c.s.

m.nt. Stef van Gompel

Download article
J U R I S P R U D E N T I E n r. 3 Nr. 3  LiraZiggo c.s. Hoge Raad 2 oktober 2020 IEF 19456 ECLI:NL:HR:2020:1548 Uitleg rechtsvermoeden van overdracht ex art. 45d lid 1 Aw en kabeldoorgifterecht ex art. 26a Aw. Overdracht bij voorbaat aan een derde voorafgaand aan het moment waarop de maker met de filmproducent overeenkomt een bijdrage aan de film te leveren heeft geen rechtsgevolg, indien de maker niet schriftelijk met de producent een afwijking van het rechtsvermoeden is overeengekomen. Ni...
Auteursrecht 2021 / 2
1
Inhoud 2021 / 2
2
Editorial
Recht voor zijn raap! Naar regulering op Unieniveau van de toepassingscriteria, nationale behandeling en reciprociteit op het gebied van de naburige rechten
Cyril van der Net
3
Artikel
Auteursrecht en artificiële creatie
Bernt Hugenholtz en João Pedro Quintais
4
Artikel
Uitzendvergoedingsrechten - ‘Implementatiewet richtlijn online omroepdiensten’
Dirk Visser
5
Artikel
Filmmakers en de VOD-vergoeding in het Evaluatierapport Auteurscontractenrecht Jurisprudentie
Jochem Donker
6
Jurisprudentie
Nr. 2 - HvJ EU / 8 september 2020, RAAP/PPI
m.nt. Mireille van Eechoud
7
Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 2 oktober 2020, Lira/Ziggo c.s.
m.nt. Stef van Gompel
8
Jurisprudentie
Nr. 4 - Rb. Den Haag 12 februari 2021, Sena en NPO/CvTA
m.nt. Wynand Brants
9
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 18 november 2020, Smart Urban Mobility/Azor Bike
10
Rechtspraak in het kort
Rb. Den Haag 10 februari 2021, JFS c.s./Taishan c.s