Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 6 - HvJ EU / 9 maart 2021, VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

Download article
Auteursrecht 2021/3
1
Inhoud 2021 / 3
2
Editorial
Platformaansprakelijkheid: de saga gaat verder
Thijs van Aerde
3
Artikel
Verplichte aansluiting bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en het recht op toegang tot de rechter
Roma Leuyerink
4
Artikel
De reikwijdte van artikel 17 DSM-richtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee
Christina Angelopoulos, Martin Senftleben en Pim ten Thije
5
Varia
Richtsnoeren betreffende platformaansprakelijkheid: een goedbedoelde maar vergeefse poging houvast te bieden bij de toepassing van artikel 17 DSM-richtlijn
Thijs van Aerde
6
Jurisprudentie
Nr. 5 - HvJ EU / 28 oktober 2020, BY/CX
m.nt. Thijs van Aerde
7
Jurisprudentie
Nr. 6 - HvJ EU / 9 maart 2021, VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz
m.nt. Charlie Engels
8
Jurisprudentie
Nr. 7 - EHRM / 8 december 2020, AsDac/Moldavië
m.nt. Peter Teunissen
9
Rechtspraak in het kort
HvJ EU 19 december 2018, Imran Syed
10
Rechtspraak in het kort
HvJ EU 18 december 2019, IT Development/ Free Mobile