Auteursrecht
Jurisprudentie

Nr. 1 - HvJ EU 8 september 2022, RTL/Pestana

Download article
Auteursrecht 2023/1
1
Inhoud 2023 / 1
2
Editorial
Doorontwikkeld design doorgezaagd
Dirk Visser
3
Artikel
De stelling van Pythagoras. De lumpsumoverdracht van muziekrechten aan investeringsmaatschappijen en het auteurscontractenrecht
Syb Terpstra en Dirk Visser
4
Artikel
Gebruikersrechten door de achterdeur. Nationale implementaties van artikel 17 DSM-richtlijn en de uitspraak van het HvJ EU in de zaak Polen/EU (C-401/19)
Paul Keller
5
Jurisprudentie
Nr. 1 - HvJ EU 8 september 2022, RTL/Pestana
m.nt. Paul Kreijger
6
Jurisprudentie
Nr. 2 - HR 23 december 2022, Dagelijks Leven Zorg B.V./Sena en Buma
m.nt. Roma Leuyerink
7
Jurisprudentie
Nr. 3 - HR 22 april 2022, Verstappen/Picnic
m.nt. Bas Pinckaers
8
Rechtspraak in het kort
BGH 28 juli 2022, Ontwerper/FC Bayern
D. Visser
9
Rechtspraak in het kort
Hof Amsterdam 11 oktober 2022, Dijkstra/DutchNews
D. Visser
10
Rechtspraak in het kort
Rb. Oost-Brabant 10 augustus 2022, Docent/Fontys
D. Visser