of filter op
994 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2006 / 6

Scientology / Spaink

Jurisprudentie Nr. 18 Scientology Spaink Inleidende toelichting van de redactie: Zoals bekend heeft Scientology Church op het allerlaatste moment – op 24 juni 2005, nadat reeds een conclusie voorlag van de AG – het cassatieberoep ingetrokken dat...
PDF
Auteursrecht 2006 / 6

Timans / Haarsma en Agricola

Nr. 19 Timans Haarsma en Agricola Hoge Raad 8 september 2006 Eerste Kamer Nr. C05097HR RMMK mrs. Fleers, Van Buchem-Spapens, Van Oven, Van Schendel en Bakels De rechter moet gemotiveerd oordelen of een uiting een ‘werk’ is. Daarbij moet hij ingaa...
PDF
Auteursrecht 2006 / 6

Horeca Nederland / SENA

Noot Nr. 20 Horeca Nederland SENA K.J. Koelman Het Hof Leeuwarden oordeelde dat een ontwerp voor vakantiehuisjes niet aan de werktoets kon voldoen, omdat de recreatiegebieden van Nederland volstaan met dergelijke huisjes die allemaal dezelfde f...
PDF
Auteursrecht 2006 / 6

Actualiteiten en agenda

Actualiteiten en agenda onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Wetgeving Kamervragen over auteursrechtenorganisaties Vragen van het Tweede kamerlid Aptroot VVD aan de ministers van Economische Zaken EZ en van Justitie over auteursrechteno...
PDF
Auteursrecht 2006 / 6

Jaaroverzicht 2006

Jaaroverzicht 2006 Artikelen R.M. Brouwer en O. Delfos Visser Wetsvoorstel Handhavingsrichtlijn: nous ne maintiendrons pas 06-3:77-83 O. Delfos Visser en R.M. Brouwer Wetsvoorstel Handhavingsrichtlijn: nous ne maintiendrons pas 06-3:77-83 B. Rie...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

Overdracht van auteursrecht op logo’s: wenselijk!

Overdracht van auteursrecht op logo’s: wenselijk In deze bijdrage wordt betoogd dat het aanbeveling verdient het auteursrecht op logo’s, huisstijlen, verpakkingen en dergelijke door de ontwerper aan de opdrachtgevergebruiker te laten overdragen. ...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

Uitputting van auteursrecht op software in de praktijk

Reactie Uitputting van auteursrecht op software in de praktijk1 Reinout Rinzema en Eva Visser Mr. W.F.R. Rinzema en mr. E.N.M. Visser zijn advocaten te Amsterdam. Het is eigenlijk verbazingwekkend: al sinds de jaren zestig zijn wij bekend met he...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

Technip / Goossens

Jurisprudentie Nr. 13 Technip Goossens Hoge Raad 24 februari 2006 Nr. C04350HR JMH mrs. O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en F.B. Bakels Auteursrecht ingeroepen voor kinetisch schema. Bij de selectie van de gegeven...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

Kecofa / Lancôme

Wellicht is de Technip-val nog niet helemaal dichtgeklapt. Dat hangt af van het gerechtshof te ’s Gravenhage. Meedenken daarover wordt echter al gauw meeprocederen, een grens die een annotator moet eerbiedigen. Ik houd hier dus halt. IV. Epiloog. ...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

ZoekMP3

arbeidsrecht. Maar de getergde nez sleutelt aan een Vergeltungswaffe die voor de oud-werkgever grond voor veel méér benauwdheid moet zijn geweest: zij maakt aanspraak op de participation proportionnelle aux recettes die haar toekomt op grond van a...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

Stokke / Marktplaats

dergelijks wettelijk vast voor aanbieders van hyperlinks, waaronder eventueel ook zoekmachine-aanbieders kunnen worden begrepen die immers lijsten met links aanleveren.8 Dat het een voor rechthebbenden bevredigende oplossing kan zijn, kan blijken ...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

Dang / Stichting De Thuiskopie

voorkomen.’4 Dit precedent heeft tot gevolg dat de rechtbank niet anders kan dan aannemen dat de richtlijn als zodanig het toewijzen van Stokke’s vordering niet belet. Maar bij beantwoording van de vraag of het onzorgvuldig is om de advertenties n...
PDF
Auteursrecht 2006 / 5

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Rechtspraak Vzr. Rb. Utrecht 16 juni 2006, KG ZA 06-462 Petit Bon’a Parte Auteursrecht op knuffel-aap. Inbreuk. Recall. Richtlijnconforme vergoeding ...
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

Software: De auteur, de verkrijger en derden

Software: De auteur, de verkrijger en derden Wat voor recht heeft iemand die rechtmatig een exemplaar van software bijvoorbeeld een softwarepakket heeft aangeschaft Is zo’n persoon eigenaar van zijn exemplaar, een licentienemer ten aanzien van he...
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

Wijziging artikel 15b Aw: de angel eruit?

Wijziging artikel 15b Aw: de angel eruit Bij de wet van 22 december 2005, Stb. 2006, 25 Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie is het bereik van artikel 15b Auteurswet 1912 beperkt tot werken waarvan de openbare mac...
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

De Auteurswet gewijzigd:

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 18b Aw parodie Bij wet van 18 augustus 2004, Stb. 2004, 410 wetsvoorstel 28 482 is de Auteurswet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging was de aanpassing van de wet aan de Auteursr...
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

Readerovereenkomst met afkoopsom voor analoog en digitaal gebruik

Readerovereenkomst met afkoopsom voor analoog en digitaal gebruik Het Nederlands Uitgeversverbond, namens zijn ledenbedrijven, IPRO namens de buitenlandse uitgevers en de VSNU namens de universiteiten hebben een nieuwe readerovereenkomst getekend...
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

Vrijbuiter / Van Driel

Jurisprudentie Nr. 10 Vrijbuiter Van Driel De Vrijbuiter heeft bij memorie de grieven in het incidenteel appèl bestreden, bewijs aangeboden en geconcludeerd tot afwijzing van het incidenteel appèl, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van...
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

Martens/PCM

van de nieuwe media-rechten aan FIMLA en dat dientengevolge De Vrijbuiter als haar rechtsopvolger deze rechten toekomen. Bij eerdere gelegenheid heb ik betoogd dat zo
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

Mom / VNU

alleen een afwijkend patroon van sportieve stipjes op het wegdek nog kon verraden dat het om twee verschillende foto’s ging – was dat wél genoeg geweest om inbreuk aan te nemen De rechtbank gaat daar in rov. 4.3 en vooral 4.5 zo te zien wel van ui...
PDF
Auteursrecht 2006 / 4

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda Nederland Rechtspraak onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Rb. Leeuwarden 1 maart 2006, rolnr. 67923HA ZA 05-36 Imtech Alewijnse en IPE Auteursrecht op hoofdschakelkast voor schepen Feiten: Zowe...
PDF
Auteursrecht 2006 / 3

Wetsvoorstel Handhavingsrichtlijn: Nous ne maintiendrons pas!

Wetsvoorstel Handhavingsrichtlijn: Nous ne maintiendrons pas1 De Handhavingsrichtlijn beoogt de mogelijkheden om op te treden tegen o.a. op commerciële schaal gepleegde auteursrechtinbreuk te verbeteren. Het implementatiewetsvoorstel schiet evenw...
PDF
Auteursrecht 2006 / 3

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 15i Auteurswet (‘gehandicapten-exceptie’)

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 15i Auteurswet ‘gehandicapten-exceptie’ Bij wet van 18 augustus 2004, Stb. 2004, 410 wetsvoorstel 28 482 is de Auteurswet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging was de aanpassing v...
PDF
Auteursrecht 2006 / 3

Curry / Weekend

verklaard dat ze haar hartklachten te danken heeft aan de constante stroom negatieve publiciteit rond haar gezin. Patricia Paay was ondermeer het middelpunt van een diva-oorlog met Connie Breukhoven en Patty Brard, haar cosmeticamerk La Paay bleek...
PDF
Auteursrecht 2006 / 3

NVM-Makelaars / ZAH

vindt dat vrijelijk voor iedereen toegankelijke informatie, i.c. portretten, geen waarde kan hebben.7 En weer meen ik dat de redenering geen hout snijdt. Niet valt in te zien waarom de Curry’s op basis van het laatste precedent geen vergoeding zou...
PDF
Auteursrecht 2006 / 3

Brand en Van Egmond / Harco Loor

Nr. 9 Brand en Van Egmond Harco Loor Arrondissementsrechtbank Haarlem 9 november 2005 mrs. D.P. Ruitinga, J.C.M. Montijn-Swinkels en W. Veldhuijzen van Zanten Geen auteursrechtelijke bescherming voor een abstracte vormentaal, stijl of idee. Wel v...
PDF
Auteursrecht 2006 / 3

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Rechtspraak Vzr. Rb. Leeuwarden 2 maart 2006, LJN AV3035 Lucy Locket Van der Meulen en Intertoys Namaak van jurkje. Art. 13 en 28 Aw Feiten: Het Enge...
PDF
Auteursrecht 2006 / 2

Spiegelbeeld / Tuerlings

Jurisprudentie ontwikkelde vormgeving en logo’s heeft de rechtbank geoordeeld dat aan Tuerlings geen auteursrechtrechtelijke bescherming op de vormgeving van het tijdschrift en het logo ‘Spiegelbeeld’ toekomt, en dat hij onvoldoende belang heeft ...
PDF
Auteursrecht 2006 / 2

De Groene Leguaan/Friesland Bank

Nr. 5 De Groene LeguaanFriesland Bank De rechter doet heden uitspraak. Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden 9 april 2005 mr. W.K.F. Hangelbroek Gebruik van afbeelding van bouwwerk in reclame. Uitleg van de vereisten ‘openbare plaats’ en ‘zo...
PDF
Auteursrecht 2006 / 2

Syncera / Synthese

Nr. 6 Syncera Synthese Voorzieningenrechter Arrondissementsrechtbank Arnhem 10 november 2005 mr. F.J. de Vries De bestekken Venlo en Beuningen bezitten geen eigen karakter maar voldoen wel aan de eisen voor geschriftenbescherming het auteursrecht...
PDF
Auteursrecht 2006 / 2

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Rechtspraak Rechtbank Den Bosch 11 januari 2006, LJN AU9504 Van Rijswijk Galeries Plaatsing op website van portretfoto zonder toestemming en zonder n...
PDF
Auteursrecht 2006 / 2

Liever misbruikt dan misplaatst auteursrecht: Het doelcriterium ingezet tegen oneigenlijk auteursrechtgebruik

Liever misbruikt dan misplaatst auteursrecht: Het doelcriterium ingezet tegen oneigenlijk auteursrechtgebruik Parfumverpakkingen, spoilers, koffiezetapparaten en aliens: wat hebben ze gemeen Alle zijn ze onderwerp geweest van een aantal opmerkeli...
PDF
Auteursrecht 2006 / 2

De vaststelling van de thuiskopievergoeding

De vaststelling van de thuiskopievergoeding De laatste maanden is er in Nederland veel discussie ontstaan over de mogelijke invoering van een thuiskopievergoeding op mp3-spelers en dvd-recorders met harde schijf. Begin november 2005 liet Stichtin...
PDF
Auteursrecht 2006 / 2

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 15h en 16n Aw (bibliotheekprivilege)

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 15h en 16n Aw bibliotheekprivilege Bij wet van 18 augustus 2004, Stb. 2004, 410 wetsvoorstel 28 482 is de Auteurswet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging was de aanpassing van de...
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

Tod’s / Heyraud

Jurisprudentie Nr. 1 Tod’s Heyraud Hof van Justitie EG 30 juni 2005 Gelijke behandeling – Beginsel van non-discriminatie op grond van nationaliteit – Auteursrecht en naburige rechten Het is
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

Lagardère / SPRE en GVL

ook in intracommunautaire verhoudingen opgeld kan doen. Volgens Tod’s is dat niet geval omdat zulks een overtreding zou behelzen van het communautaire verbod te discrimineren naar nationaliteit ex artikel 12 van het EG-verdrag. De verwijzende rech...
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

Littlestar / Wigt

riale naburige rechten. De lidstaten moeten voorts zelf de criteria voor een ‘billijke vergoeding’ vaststellen. Wel herhaalt het Hof de randvoorwaarden zoals geformuleerd in zijn SENANOS-arrest C24500.2 De lidstaten moeten een evenwicht bereiken t...
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda m.m.v. C.B. van der Net en D.J.G. Visser, onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Rechtspraak Hof Amsterdam 8 september 2005, 83205 SKG Elcee-Haly Buis Geen auteursrecht op klompslof ‘ clog...
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

Creative commons in Nederland: flexibel auteursrecht

Creative commons in Nederland: flexibel auteursrecht1 Sinds 2004 zijn de Nederlandse versies van de Creative Commonslicenties beschikbaar.2 In dit artikel zal een beeld worden geschetst van het ontstaan en de onderliggende ideeën van Creative Com...
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

Over leechers, seeds en swarms: auteursrechtelijke aspecten van BitTorrent

Over leechers, seeds en swarms: auteursrechtelijke aspecten van BitTorrent Het BitTorrent peer-to-peer- P2P- protocol is in korte tijd een van de meest gebruikte protocollen geworden voor het downloaden van bestanden op het internet. Inmiddels he...
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

Wetsvoorstel implementatie handhavingsrichtlijn

Wetsvoorstel implementatie handhavingsrichtlijn Eind november 2005 is het wetsvoorstel tot implementatie van de Europese richtlijn m.b.t. de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten1 naar de Tweede Kamer gestuurd.2 Naast een aantal wijziging...
PDF
Auteursrecht 2006 / 1

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 16b en c Auteurswet (de privé-kopie)

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 16b en c Auteurswet de privé-kopie Bij wet van 18 augustus 2004, Stb. 2004, 410 wetsvoorstel 28 482 is de Auteurswet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging was de aanpassing van de...
PDF
Auteursrecht 2005 / 6

Hersenschim krijgt juridisch gestalte: de invoering van het volgrecht in Nederland

Hersenschim krijgt juridisch gestalte: de invoering van het volgrecht in Nederland Vanaf 1 januari 2006 zal ook in Nederland een vergoeding betaald moeten worden aan de makers van werken van beeldende kunst voor iedere keer dat hun werk via een k...
PDF
Auteursrecht 2005 / 6

Op naar de Euro-Buma(s): de Aanbeveling van de Europese Commissie over grensoverschrijdend collectief rechtenbeheer

Op naar de Euro-Bumas: de Aanbeveling van de Europese Commissie over grensoverschrijdend collectief rechtenbeheer In juli 2005 publiceerde de Europese Commissie een studie waarin zij haar plannen uiteenzet over de toekomst van het collectieve beh...
PDF
Auteursrecht 2005 / 6

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 29a Aw (bescherming van technische voorzieningen)

De Auteurswet gewijzigd: Artikel 29a Aw bescherming van technische voorzieningen Bij wet van 18 augustus 2004, Stb. 2004, 410 wetsvoorstel 28 482 is de Auteurs- K.J. Koelman wet op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. Aanleiding voor de wijzig...
PDF
Auteursrecht 2005 / 6

Buma c.s. / Kabelexploitanten

Jurisprudentie Nr. 15 Buma c.s. Kabelexploitanten Voorzieningenrechter Arrondissementsrechtbank Amsterdam 7 april 2005 mr. Orobio de Castro Vergoeding voor kabeldoorgifte van programma’s van Nederland 1, 2 en 3 na opzegging collectief contract pe...
PDF
Auteursrecht 2005 / 6

Tellegen / Codemasters

Noot D.J.G. Visser Het kabelcontract uit 1985 is een merkwaardig en verouderd bouwsel dat slechts voor insiders te begrijpen is. Het laat zich echter niet eenvoudig vervangen. Simpelweg opzeggen is geen optie, zoals uit het onderhavige vonnis blij...
PDF
Auteursrecht 2005 / 6

Stichting Thuiskopie / Opus

niet de ontwerper Zou de architect van het stadion wél kunnen optreden tegen gebruik ervan in het spel – als Ajax zich tenminste diens rechten evenmin heeft laten overdragen Nr. 17 Stichting Thuiskopie Opus Voorzieningenrechter Arrondissementsrec...