of filter op
987 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 2004 / 4

Intellectuele eigendom na HvJEG IMS Health/NDC Health: de dwanglicentie in opmars?

Intellectuele eigendom na HvJEG IMS HealthNDC Health: de dwanglicentie in opmars Onlangs deed het HvJEG uitspraak inzake IMS Health NDC Health. Met deze uitspraak wordt de uitoefening van het auteursrecht aan een strengere mededingingsrechtelijke...
PDF
Auteursrecht 2004 / 4

IMS Health / NDC Health

Jurisprudentie Nr. 11 IMS Health NDC Health Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 29 april 2004 P. Jann, C.W.A. Timmermans, S. von Bahr De botsing tussen het auteursrecht en het Europese mededingingsrecht blijft de gemoederen bezig hou...
PDF
Auteursrecht 2004 / 4

Jelles / Zwolle

Tot slot de tweede voorwaarde geen objectieve rechtvaardigingsgrond. Aangezien daarover geen specifieke opmerkingen waren gemaakt, laat het Hof dat punt geheel aan de beoordeling van de nationale rechter over. Wat zou in een situatie als die van I...
PDF
Auteursrecht 2004 / 4

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

De Hoge Raad overweegt dat onder omstandigheden van de eigenaar verlangd kan worden dat hij zich het gerechtvaardigde belang van de maker ‘tenminste zover aantrekt’ dat hij er desgevraagd voor zorgdraagt dat het gebouw goed gedocumenteerd wordt of...
PDF
Auteursrecht 2004 / 3

Collectieve rechtenorganisaties en mededinging Deel 2

Collectieve rechtenorganisaties en mededinging Deel II Hieronder het vervolg van de bijdrage over collectieve echtenorganisaties en mededinging waarvan het eerste deel in de vorige aflevering verscheen AMI 2004 2, p. 45-50. In dit deel wordt met ...
PDF
Auteursrecht 2004 / 3

Technische voorzieningen en cryptografie-onderzoek

Technische voorzieningen en cryptografie-onderzoek Cryptografie-onderzoek, het onderzoek naar technieken om informatie te beveiligen, is essentieel in een maatschappij waarin de productie en het gebruik van informatie centraal staat. Dit onderzoe...
PDF
Auteursrecht 2004 / 3

Choice of Law in Copyright and Related Rights

Boekbespreking Choice of Law in Copyright and Related Rights Mireille van Eechoud, Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis, Volume 12, Information Law Series, Kluwer Law International 2003, ISBN 90-4112...
PDF
Auteursrecht 2004 / 3

Opinie

mij eerder problematisch. Er is geen reden om te twijfelen aan het praktische voordeel van de toepassing van één enkele wetgeving, maar de door de auteur voorgestelde aanpak om tot die oplossing te komen lijkt mij in de praktijk niet te werken. He...
PDF
Auteursrecht 2004 / 3

Voetballers/Voetbalclubs

Jurisprudentie Nr. 9 VoetballersVoetbalclubs Rechtbank Amsterdam 25 februari 2004, H02.0111 mrs H. Patijn, C. Uriot en A. Tegelaar Voetballers maken aanspraak op deel van de inkomsten uit televisie-uitzending van voetbalwedstrijden op grond van, ...
PDF
Auteursrecht 2004 / 3

FC Knudde

Nr. 10 FC Knudde Rb. Haarlem 3 december 2003 Mrs. A.J. van der Meer, A.E.A.M. van Waesberghe en H.J.M. Burg Ingevolge artikel 2 Aw vallen onder overdracht van auteursrecht niet de rechten op exploitatievormen die op het moment van de overdracht no...
PDF
Auteursrecht 2004 / 3

Actualiteiten en agenda

auteurswet ‘Die Einräumung von Nutzungsrechten für noch nicht bekannte Nutzungsarten sowie Verpflichtungen hierzu sind unwirksam’, overbodig. Dat het niet altijd eenvoudig is vast te stellen of een nieuw medium ten tijde van de rechtenverlening ‘o...
PDF
Auteursrecht 2004 / 2

Collectieve rechtenorganisaties en mededinging Deel I

Collectieve rechtenorganisaties en mededinging Deel I Er is de laatste tijd veel te doen over de collectieve rechtenorganisaties. Er is een nieuwe wet die het toezicht op deze organisaties regelt, de Europese Commissie heeft een beschikking uitge...
PDF
Auteursrecht 2004 / 2

Als de maat vol is: de Vaste Commissie Plagiaat

Als de maat vol is: de Vaste Commissie Plagiaat Als een componist, tekstdichter of muziekuitgever meent dat zijn muziekwerk gelijkenis ver toont met een ander muziekwerk zonder dat hij de ‘credits’ daarvoor krijgt, dan kan hij een klacht indienen...
PDF
Auteursrecht 2004 / 2

Sena/NKP

Jurisprudentie Nr. 5 SenaNKP Hoge Raad 28 november 2003, C02074 HR mrs. R. Herrmann, J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, A.M.J. van BuchemSpaans, E.F. Numann, F.B. Bakels Vaststelling billijke vergoeding voor uitzending muziek op kabelkrant artikel 7 WN...
PDF
Auteursrecht 2004 / 2

6 Raedecker/NCC

Nr. 6 RaedeckerNCC Gerechtshof ’s-Gravenhage 11 september 2003 Rolnummer: 0235 mrs. Fasseur-Van Santen, Kiers-Becking en Verduyn Ingevolge art. 4 lid 4 Berner Conventie is Nederlands auteursrecht van toepassing, nu de bescherming van persoonlijkhe...
PDF
Auteursrecht 2004 / 2

VSCD c.s./Buma

De vraag of het gedateerde en ondertekende ‘testament’ in briefvorm zoals de erven dat produceerden ook een materieel rechtsgeldige aanwijzing inhoudt valt onder het erfstatuut. Zoals gezegd is verdedigbaar dat dat Frans recht is. In Frankrijk hec...
PDF
Auteursrecht 2004 / 2

C VSCD/Buma

5.7 Dat Buma de thans gehanteerde tarieven heeft vastgesteld in weerwil van eerder met de leden van VSCD c.s. gemaakte afspraken, leidt niet tot een ander oordeel. Zo deze afspraken niet, zoals Buma aanvoert, moeten worden aangemerkt als afzonderl...
PDF
Auteursrecht 2004 / 2

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

de dubbele grondslag ‘een andere onbillijke contractuele voorwaarde’ zou zijn in de zin van artikel 82 EG en daarmee in de zin van artikel 24 Mw of dat, gelet op de effecten die de dubbele grondslag teweegbrengt, sprake zou zijn van een andere vor...
PDF
Auteursrecht 2004 / 1

Gerbrandy spreekt

Gerbrandy spreekt Rond mr. S. Gerbrandy – de Nestor van het Nederlandse auteursrecht – is het de afgelopen twaalf jaar stil gebleven. Afgezien van incidentele verschijningen bij congressen en symposia, werd weinig meer vernomen van de man die, vo...
PDF
Auteursrecht 2004 / 1

The Commodification of Information

Boekbespreking The Commodification of Information N. Elkin-Koren N.W. Netanel red.,The Commodification of Information, Den HaagLondenNew York: Kluwer 2002, 528 p. ISBN 90-411-9876-8. 135,- K.J. Koelman mr. K.J. Koelman is verbonden aan het Inst...
PDF
Auteursrecht 2004 / 1

Buma/KaZaA

Jurisprudentie Nr. 1 BumaKaZaA Hoge Raad 19 december 2003 mrs. Neleman, Aaftink, Buchem-Spapens, Kop en Numann Cassatieberoep tegen arrest van Hof Amsterdam, waarin eis tot aanpassing van de KaZaA-programmatuur op praktische gronden was afgewezen...
PDF
Auteursrecht 2004 / 1

Tariverdi/Stadsomroep

ISP’s dat wel kunnen. In zijn noot onder het arrest Mediaforum 20025, p. 191 spreekt Koelman zijn twijfels uit over deze feitelijke constatering. KaZaA doet en kan veel meer dan het leveren van software. In het verleden heeft het bedrijf bewezen h...
PDF
Auteursrecht 2004 / 1

Vriend/Batavus

Nr. 3 VriendBatavus Voorzieningenrechter Arrondissementsrechtbank Leeuwarden 30 oktober 2003 mr. W.K.F. Hangelbroek Het aanbrengen van een framed link is onrechtmatig en schendt het auteursrecht, omdat de suggestie wordt gewekt dat de pagina waarn...
PDF
Auteursrecht 2004 / 1

Rowling c.s./Byblos

Nr. 4 Rowling c.s.Byblos Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 3 april 2003 en Gerechtshof Amsterdam 6 november 2003 Yemets heeft Tanja Grotter en de Magische Contrabas geschreven. Zijn Nederlandse uitgever beroept zich o.a. op de parodieexcept...
PDF
Auteursrecht 2004 / 1

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

schappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is.’10 De wetgever noemt het in de MvT een toepassing van de ‘fair-use’regel. De toelichting luidt verder aldus: ‘In het kader van de ontwikkeling van de cultuur en bovenal van de vrijheid van meningsu...
PDF
Auteursrecht 2003 / 6

Van James Last tot Berdien Stenberg tien jaar WNR in vogelvlucht

Van James Last tot Berdien Stenberg tien jaar WNR in vogelvlucht Na een kor te schets van enkele hoogtepunten van de Nederlandse voorgeschiedenis, tot en met de Olympische Spelen in 1992 in Amsterdam, bevat deze bijdrage een bespreking van een ti...
PDF
Auteursrecht 2003 / 6

Beoogd en daadwerkelijk verkregen profijt van tien jaar WNR

Beoogd en daadwerkelijk verkregen profijt van tien jaar WNR Op 1 juli 1993 is de Wet op de naburige rechten WNR in werking getreden.1 Nu, tien jaar later, is het tijd voor bezinning. Tijd om te bezien of de WNR heeft voldaan aan de hooggespannen ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 6

Is concurrentie tussen rechtenorganisaties wenselijk?

Is concurrentie tussen rechtenorganisaties wenselijk Het collectieve rechtenbeheer staat in Nederland van oudsher in het teken van het monopolie. Onder invloed van het Europese mededingingsrecht krijgen de rechtenorganisaties echter steeds meer t...
PDF
Auteursrecht 2003 / 6

Auteursrecht en technische voorzieningen

Boekbespreking Auteursrecht en technische voorzieningen Koelman, Kamiel J., Auteursrecht en technische voorzieningen: Juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen, Den Haag: SDU Uitgevers, 2003 ISBN 90-...
PDF
Auteursrecht 2003 / 6

ING/Muller

Jurisprudentie Nr. 17 INGMuller Hoge Raad 20 september 2002 mrs. P. Neleman, A.E.M. van der Putt-Lauwers, H.A.M. Aaftink, A.G. Pos en D.H. Beukenhorst een bedrag van 1.050.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 september 1995 tot a...
PDF
Auteursrecht 2003 / 6

Rechtspraak in het kort, actualiteiten en agenda

PDF
Auteursrecht 2003 / 6

Scientology/Spaink

Nr. 18 ScientologySpaink Gerechtshof Den Haag 4 september 2003 Mrs. Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Ottevangers Publicatie van Scientology-documenten op web site van publiciste Karen Spaink is geen geoorloofd citeren in de zin van art. 15a Aw...
PDF
Auteursrecht 2003 / 6

Matkovic/Sony

citaatrecht kon beroepen. Dat oordeel verbaast op het eerste gezicht de documenten waren immers al onder meer dan 25.000 Scientology-cursisten rechtmatig verspreid. De manier waarop het hof tot dit oordeel komt is dan ook niet overtuigend r.o. 7.7...
PDF
Auteursrecht 2003 / 5

Het mobiele internet

PDF
Auteursrecht 2003 / 5

Gebruiksrechten op overheidsinformatie

Gebruiksrechten op overheidsinformatie Overheidsinformatie moet aan burgers, andere overheden en bedrijven beschikbaar worden gesteld tegen betaling van maximaal de kosten van verstrekking en mag daarna ook commercieel hergebruikt worden. De over...
PDF
Auteursrecht 2003 / 5

Schirmeister/SBS

Nr. 16 SchirmeisterSBS Kantongerecht Amsterdam 3 april 2003 mr. C.L.J.M. de Waal Roddel over televisiepresentator is geen ‘actuele gebeurtenis’ het beroep van SBS op artikel 16a Aw wordt daarom afgewezen. Het in een televisie-uitzending tonen van ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 5

Actualiteiten en agenda

Actualiteiten en agenda Onder eindredactie van G.J.H.M. Mom Nederland Wetgeving Wetgeving voor de elektronische snelweg 25 880 Bij brief van 7 september 1999 25 880, nr. 7 heeft de minister van Justitie een notitie over de aansprakelijkheid van ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 5

Breekijzer

Jurisprudentie Nr. 14 Breekijzer Hoge Raad 2 mei 2003 Mrs. Neleman, Aaftink, Pos, De Savornin Lohman en Bakels Of er sprake is van een portret in de zin van artikel 21 Aw hangt niet af van de technische wijze van vervaardiging van een portret. Oo...
PDF
Auteursrecht 2003 / 5

Veenstra / Totaal Computer

of van een gedeelte van een persoon, die ten gevolge van overeenstemming of herkenbaarheid van fysieke aspecten, de indruk wekt een afbeelding van een bepaalde persoon te zijn. Uit de overweging van de Hoge Raad wordt echter niet duidelijk of de w...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Vergoedingen in de contractuele praktijk, wet en rechtspraak

Vergoedingen in de contractuele praktijk, wet en rechtspraak Hoewel vergoedingen nog steeds hoofdzakelijk tot stand komen in onderhandelingen tussen rechthebbenden en gebruikers, neemt de rol van wetgeving en rechtspraak toe. In dit ar tikel word...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Artiestenroyalties: de Idols moesten eens weten

Artiestenroyalties: de Idols moesten eens weten Meedoen aan Idols is voor een aantal aankomende ar tiesten een ongekende springplank gebleken naar het grote publiek en – nog mooier – naar een platencontract. Het lezen en doorgronden van het aange...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Honorering in de uitgeverijbranche

schot op royalties betaald. In het algemeen wordt overeengekomen dat een dergelijk voorschot niet terugvorderbaar is voor het geval de verschuldigde royalty uiteindelijk niet volledig met het voorschot kan worden verrekend. In het algemeen is een ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Auteursrechtelijke vergoedingen voor ontwerpers

die opbrengst moet worden verdeeld onder de vele auteurs wier bijdragen in de databank zijn opgenomen. Auteurs kunnen worden gehonoreerd naar rato van het printhonorarium de verdeling kan ook plaats vinden naar rato van het aandeel in de databank ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

De vergoeding van de zelfstandig auteur binnen de Nederlandse film- en televisiewereld

De vergoeding van de zelfstandig auteur binnen de Nederlandse film- en televisiewereld Het vervaardigen van een speel-film, een documentaire of een dramaserie binnen een klein taalgebied als het Nederlandse, is een kostbare aangelegenheid. Zowel ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Wat verdient een acteur?

den getrokken dat er in de praktijk bij de ‘billijkheid’ van de billijke vergoeding vraagtekens gezet kunnen worden. De financiële situatie van de filmauteurs is al met al niet erg rooskleurig. Dat ligt aan het product, dat zonder 4 Rb. Amsterdam ...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

Vergoedingenplaatje fotografen

Vergoedingenplaatje fotografen In deze bijdrage wordt in vogelvlucht geschetst op grond van welke criteria en tabellen in Nederland veelal de ‘gepaste’ vergoeding wordt vastgesteld voor gebruik van fotografische werken. Eerst wordt aangegeven wel...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

SENA / NOS

Jurisprudentie Nr. 12 SENA NOS Hof van Justitie EG 6 februari 2003 Beantwoording van prejudiciële vragen. Hoogte van vergoeding voor uitzending van fonogrammen artikel 7 WNR. Betekenis ‘billijke vergoeding’ in artikel 7 WNR en artikel 8 lid 2 Ve...
PDF
Auteursrecht 2003 / 4

NOS / De Telegraaf

Nr. 13 NOS De Telegraaf Hoge Raad 6 juni 2003 Mrs. Van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, J.B. Fleers, D.H. Beukenhorst, A. Hammerstein en F.B. Bakels De beslissing van het Hof Den Haag van 30 januari 2001 wordt bevestigd. Op juiste gronden heeft het H...