of filter op
994 artikelen gevonden.
PDF
Auteursrecht 1993 / 6

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 6

Tien jaren auteursrecht. De rechtsontwikkeling sinds 1983

J.H. Spoor

 

Jurisprudentie

- Pres Rechtbank 's-Gravenhage, 10 februari 1992 (Stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren/Heggelman Audiovisuele Kommunikatie), met noot J.J.C....

PDF
Auteursrecht 1993 / 5

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 5

Het belang van de werkgever

A.A. Quindvlieg

 

Uitleenrecht en assimilatiebeginsel

H. Cohen Jehoram

 

Jurisprudentie

- Pres. Rechtbank Breda, 23 december 1992 (Tableau Fine Arts Productions/Jacobs Uitgeverij), met noot E.J. Dommering

- Ar...

PDF
Auteursrecht 1993 / 4

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 4

Onpersoonlijke geschriftente scherming en informatievrijheid

M. Holtzer

 

Het Protocol bij de Berner Conventie tussen crisis en hoop

H. Cohen Jehoram

 

Jurisprudentie

- Pres. Rechtbank Den Haag. 29 april 1992: Pres. Rechtbank Haarlem, 13 ...

PDF
Auteursrecht 1993 / 2

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 2

Informationele privacy als heilige koe?

J.J.C. Kabel

 

Nogmaals: het Barbie-arrest

F.W. Grosheide

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 23 september 1992 (Antoine/Veronica en Stokvis)

- Pres. Rechtbank Haarlem, 17 december...

PDF
Auteursrecht 1993 / 10

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 10

Letter from Switzerland: The New Copyright Act

F. Dessemontet

 

Jurisprudentie

- Pres. Rb. Amsterdam, 17 oktober 1991 en Gerechtshof Amsterdam, 11 juni 1992 (Staal/Beurspassage), met noot H. Cohen Jehoram

- Arrondissementsrechtbank Assen, 17...

PDF
Auteursrecht 1993 / 1

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1993 / 1

Filmauteursrecht en internationaal privaatrecht

Th.M. de Boer

 

Jurisprudentie

- Hoge Raad, 21 februari 1992 (Barbie-pop), met noot S. Gerbrandy

- Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 8 juli 1992 (Crijns/Publex)

- Gerechtshof Leeuwarden 13 ap...

PDF
Auteursrecht 1992 / 9

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 9

Proeve van een Wet op het Uitgeversrecht. Een pleidool voor een naburig uitgeversrecht

F.W. Grosheide en F.W. Obertop

 

Auteursrecht en fiduciaire overdracht, bewind en onherroepe lijke volmacht onder het Nieuw aw

D.W.F. Verkade en J.H. Spoo...

PDF
Auteursrecht 1992 / 8

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 8

Der Schutz der Fotografie im Urheberrecht der Bundesrepublik Deutschland

A. Nordemann

 

Jurisprudentie

- Pres. Arrondissementsrechtbank Maastricht, 11 maart 1992 (Devens/Eijsden)

- Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, 13 mei 1992 (Stichtin...

PDF
Auteursrecht 1992 / 7

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 7

De ontwerp Exc Richtlijn betreffen de de rechtsbescherming van databanken

W.B.J. van Overbeek

 

Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, Art. 27a lid 1 Aw, mede in relatie tot art. 6:104 ww

T.E. Deurvorst

 

Jurisprudentie

- Hoge Raad, S ...

PDF
Auteursrecht 1992 / 6

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 6

Artikel 15 Auteurswet 1912 en de bescherming van nieuwsberichten

R.A. Vecht

 

Lastgeving volgens artikel 7.7.2.5a NBW

R.L. du Bois

 

Jurisprudentie

- Pres. Rechtbank Amsterdam. 23 januari 1992 (Visser/Niehe)

- Pres. Rechtbank Amsterdam, ...

PDF
Auteursrecht 1992 / 5

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 5

De software richtlijn uit Brussel en de Nederlandse Auteurswet

E.J. Dommering

 

Verbod en bevel in het auteursrecht onder het Nieuw BW

C.J.J.C. van Nispen

 

Jurisprudentie

Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, 11 jull 1991 (NO/Ned...

PDF
Auteursrecht 1992 / 4

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 4

Auteursrecht: Opportuniteit of recht?

H. Cohen Jehoram

 

De overgang van ondernemingen en de overgang van rechten uit licentieovereenkomsten

J.L.R.A. Huydecoper

 

Jurisprudentie

- Gerechtshof Amsterdam, 2 mei 1991 (Ten-Electronics/Esselte)...

PDF
Auteursrecht 1992 / 3

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 3

De Magill-arresten: de uitoefening van het auteursrecht en misbruik van machtspositie

J.J. Feenstra en S. Krawczyk

 

Overdracht van toekomstig auteurs recht naar Nieuw BW

Th.C.J.A. van Engelen

 

Jurisprudentie

- Pres. Arrondissementsrechtb...

PDF
Auteursrecht 1992 / 2

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 2

Dichters liegen de waarheid ofwel: staan schrijvers boven de wet?

G.A.L. Schuijt

 

De fiducia cum amico en het Nieuw Burgerlijk Wetboek

R.L. du Bois

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Maastricht, 29 november 1990 (Cuijpers/Limburg...

PDF
Auteursrecht 1992 / 10

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 10

Nieuwe verjaringstermijnen in het BW

N. van Lingen

 

Nogmaals: de fiduciaire overdracht en de onherroepelijke lastgeving onder het Nieuw BW

R.L. du Bois

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Haarlem. 22 januari 1991 (Brouwers/Schipper...

PDF
Auteursrecht 1992 / 1

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1992 / 1

Eerste reeks WIPO-Voorstellen voor een Protocol bij de Berner Conventie

H. Cohen Jehoram

 

Onrechtmatige publikaties naar Nieuw BW

G.A.I. Schuijt

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Breda, 18 december 1990 (Van Slooten/De Faam c.s.)...

PDF
Auteursrecht 1991 / 9

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 9

Het droit de suite in Nederland: einde van een stil leven

B.J. van den Broek

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Haarlem, 6 november 1990 (Vanderlij de/Spaarnestad) en Pres. Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 12 juli 1990 resp. Gerec...

PDF
Auteursrecht 1991 / 8

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 8

De Richtlijn Softwarebescherming

A.P. Meijboom

 

Jurisprudentie

- Hoge Raad, 4 januari 1991 (Romme/Van Dale), met noot J.H. Spoor

- Supreme Court of the USA, 27 maart 1991 (Feist), met noot H. Cohen Jehoram

 

Internationaal

 

Europa

 

B...

PDF
Auteursrecht 1991 / 7

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 7

Auteursrechtenbureaus: enkele grondbeginselen

H. Cohen Jehoram

 

De SACEM-zaak

R.L. du Bois

 

Is er naar CIBRA geluisterd?

R. Veltman Fruin

 

1 januari 1992: De failliete muziek uitgever een auteursstoel zonder poten?

R.A. de Jonge

 

...
PDF
Auteursrecht 1991 / 6

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 6

Studiedag Nieuwe Europese Plannen II

- Film-, huur- en leenrecht t.a.v. beelddragers, J.M.M. Arnolds - De Ontwerp-Richtlijn over verhuur en uitlening van geluidsdragers, R.A.E. Stuyt

- Huur- en leenrecht t.a.v. geschriften, M.W.B. Asscher

- Be...

PDF
Auteursrecht 1991 / 5

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 5

Studiedag Nieuwe Europese Plannen I

- Het auteursrecht in de Europese pressurecooker, H. Cohen Jehoram

- De positie van de auteursrechtenbureaus in de Europese Gemeenschap, R.L. du Bois

- Satelliet- en kabelcontracten en arbitrage, A.F. Beemste...

PDF
Auteursrecht 1991 / 4

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 4

Zekerheidsrechten op auteursrecht op software in ontwikkeling

R.E. van Esch

 

Jurisprudentie

- Pres. Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 15 november 1990 (tv spelconcept 'Talkabout') en 17 januari 1991 (tv-spelconcept 'Op jacht naar de vos') ...

PDF
Auteursrecht 1991 / 3

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 3

Hangrecht

C.G.M. Berendsen

 

Jurisprudentie

- Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 18 september 1990 (Van Uden/Win terland-Verkerke) met noot D.W.F. Verkade

- Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, 3 augustus 1990 (Stichting Beeldrecht/Gemeente...

PDF
Auteursrecht 1991 / 2

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 2

Screenoprints in Europa

H. Cohen Jehoram

 

De VVA over het wetsvoorstel 'naburige rechten'

G.J.H.M. Mom

 

Boekbespreking

Foto-auteursrecht in theorie en praktijk

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Amsterdam, 13 juni 1990 (Klein...

PDF
Auteursrecht 1991 / 10

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 10

Auteursrecht en Nieuw Burgerlijk Wetboek - een inleiding

F.W. Grosheide en A.S. Hartkamp

 

EG-richtlijn auteursrecht, satelliet en kabel

G.J.H.M. Mom

 

Jurisprudentie

- Hof van Cassatie van Frankrijk, 28 mei 1991 (Huston c.s./Turner en La C...

PDF
Auteursrecht 1991 / 1

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1991 / 1

Groppera en Autronic

J.M. de Meij

 

Jurisprudentie

- Hoge Raad, 1 juni 1990 (Kluwer Eska/Lamoth) met noot J.H. Spoor

 

Boekbespreking

Overheid en media

 

Nationaal

 

Auteursrechtprijs 1990

 

Internationaal

 

Europa

 

Rechtspraak ...

PDF
Auteursrecht 1990 / 8

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 8

Toch een persfusieregeling?

J.M. de Meij

 

De Magill-zaak: het auteursrechtop programmagegevens en art. 86 EEG

J.J. Feenstra

 

Jurisprudentie

- Afdeling rechtspraak van de Raad van State, 2 februari 1990 (Hema/Staatssecretaris van Economis...

PDF
Auteursrecht 1990 / 6

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 6

Van Bern tot Brussel

- Welkomstwoord, H. Cohen Jehoram

- Openingstoespraak, minister Hirsch Ballin

- Dankwoord, H. Cohen Jehoram

- Historische achtergrond, L. de Vries

- Overheidsbemoeienis met bemiddeling, S. Gerbrandy

- Reprografieregeling...

PDF
Auteursrecht 1990 / 5

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 5

Is de Hoge Raad bang voor de ui tingsvrijheid?

G.A.I. Schuijt

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Amster dam, 11 oktober 1989 (Tal bot/AVRO) met noot H. Cohen Jehoram: geen auteursrechtelijke bescherming voor Amerikaanse werken - geen...

PDF
Auteursrecht 1990 / 4

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 4

Sportrechten, artikel 15 en marktopdeling

M.J.T. Linnemann

 

Uitgeversbescherming

F.J. Resius

 

Nimmer/Geller

S. Gerbrandy

 

Jurisprudentie

- Hof Leeuwarden, 3 februari 1988 (Rauwerda/Schuurmans) en Hof Arnhem, 31 oktober 1989 (De Gel...

PDF
Auteursrecht 1990 / 3

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 3

Uitgeversrecht

F.W. Grosheide en M.J. Frequin

 

De EEG-Richtlijn inzake televisie

omroepactiviteiten

J.J. Feenstra

 

Jurisprudentie

- Arrondissementsrechtbank Amsterdam 17 mei 1989 (Toorts/Oedip) met noot H. Cohen Jehoram

- Arrondissement...

PDF
Auteursrecht 1990 / 2

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 2

Het Zwarte vierkant van Kazimir Molvich en het auteursrecht

Th. Limperg

 

Jurisprudentie

- Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen 17 mei 1988 (Warner Brothers-Christiansen) met noot H. Cohen Jehoram

- Kantongerecht Amsterdam 4 januar...

PDF
Auteursrecht 1990 / 10

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 10

Naburige rechten voor alle buren uit de EG?

J. van den Beukel

 

Jurisprudentie

- Hoge Raad, 15 juni 1990 (McDonald's/Wolters Noordhoff) met noot G.A.I. Schuijt

- Arrondissementsrechtbank Haarlem, 8 augustus 1989 (Kierke/EMI Bovema c.s.) met ...

PDF
Auteursrecht 1990 / 1

Tijdschrift voor Auteurs- Media- en Informatierecht 1990 / 1

Auteursrechtbeslag en de rechten van de piraat

E.A. Mout-Bouwman

 

Kort commentaar op een kort commentaar

R. du Bois

 

Jurisprudentie:

- Hof Den Bosch 12 juli 1988 (War ming up sports/Timco) met noot H. Co hen Jehoram

- Hof Amsterdam 13 ap...